UG RODITELJ Kragujevac

Udruženje RODITELJ Kragujevac je neprofitna, nestranačka, nevladina organizacija čiji su osnivači roditelji koji su iz ličnih iskustava prepoznali potrebu za sistemskom i efikasnom podrškom roditeljstvu u našoj zemlji.

Naša želja da aktivno učestvujemo u oblikovanju detinjstva, ali i budućnosti svojih mališana, dovela je do osnivanja Udruženja građana RODITELJ Kragujevac,  organizacije koja se na sveobuhvatan način bavi isključivo  roditeljstvom i decom.

Kroz svoj rad mi promovišemo roditeljstvo, a pre svega želimo da pomognemo deci i roditeljima u rešavanju mnogobrojnih problema.roditeljkg

Udruženje RODITELJ Kragujevac osnovano je u leto 2012. godine kao članica Mreže Udruženja RODITELJ sa Statutom i principima rada preuzetim od Udruženja RODITELJ kao krovne organizacije Mreže Udruženja RODITELJ.

 • Za šta se zalažemo?

Naša misija je da pomažemo i pružamo informacije i podršku drugim, sadašnjim i budućim roditeljima u Srbiji, a pre svega na teritoriji Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga, u svim sferama povezanim sa roditeljstvom. Da zajedničkim snagama radimo na stvaranju boljih uslova za roditeljstvo, dolazak dece na svet i njihovo odrastanje.

 • Koja je naša vizija?

Vizija Udruženja je da svi roditelji, budući roditelji i deca ostvaruju svoja prava i u tome imaju punu, iskrenu i efikasnu podršku društva, koje će biti prijateljski nastrojeno prema roditeljima i njihovoj deci.

 • Kakve su naše aktivnosti?

Bavimo se problematikom planiranja porodice i brige o deci. Dajemo pravne savete i inicijative i organizujemo humanitarne akcije. Spremni smo da podržimo ideje koje promovišu porodične vrednosti, a najdraža bića na svetu su naša večna inspiracija.

Ciljevi Udruženja

 • Informisanje i edukacija roditelja i budućih roditelja u svim sferama roditeljstva od rodjenja deteta do zrelog doba
 • Izgradnja svesti u vezi problema sa kojima se susreću roditelji i budući roditelji u Srbiji
 • Javno zastupanje i zalaganje za olakšano i efikasnije ostvarivanje postojećih prava roditelja i dece, kao i formulisanje i institucionalizaciju novih prava
 • Zaštita materinstva i prevencija diskriminacije žena
 • Promovisanje dojenja kao najboljeg i najzdravijeg načina ishrane novorodjene dece.
 • Kontinuirana promocija primene najboljih praksi u skladu sa evropskim standardima u oblastima socijalne i zdravstvene politike

Osnovna oblast ostvarivanja ciljeva Udruženja je zaštita roditeljstva. Ciljevi radi kojih je Udruženje osnovano ostvaruju se kroz sledeće programske oblasti:

Sistemska zaštita porodice, roditelja i dece

 • kreiranje i primena lokalnih i nacionalnih politika koje se tiču porodice, roditelja i dece u oblastima rodne ravnopravnosti, prevencije i zaštite o nasilja, zdravstvene zaštite, socijalne zaštite i obrazovanja
 • primena najboljih praksi u skladu sa evropskim standardima u svim oblastima sektorima povezanim sa roditeljstvom

Ljudska prava i rodna ravnopravnost

 • zaštita materinstva po rodnoj osnovi /diskriminacije žena, posebno majki, trudnica i porodilja
 • mobing zaposlenih žena (majki, trudnica, porodilja) na radnom mestu
 • principi poslovanja i zaštite materinstva
 • zaštita prava roditelja/staratelja
 • promocija i zaštita dečijih prava

Bezbednost dece

 • promocija značaja prevencije i zaštite dece od zlostavljanja i zanemarivanja
 • bezbednost dece na internetu i prevencija nasilja koje se odvija putem korišćenja tehnologija i Interneta
 • promocija značaja prevencije svih vrsta nasilja usmerenih na roditelje i decu
 • bezbednost dece u saobraćaju

Zdravstvo

 • mehanizmi zdravstvene zaštite roditelja, dece, trudnica i porodilja
 • promocija i zaštita dojenja
 • promocija programa Porodilšta-prijatelji beba (Baby friendly)
 • značaj pravilnog ranog razvoja dece
 • promocija zdravih stilova života

Socijalna zaštita

 • problem siromaštva porodice i dece,
 • zalaganje za veća i efikasnija budžetska izdvajanja za decu i porodicu,
 • socijalna zaštita materinstva, posebno trudnica i porodilja,
 • pitanja socijalne zaštite dece i porodice i osetljivih kategorija, samohranih majki/roditelja, roditelja dece sa invaliditetom i roditelja sa invaliditetom,
 • zalaganje za deinstitucionalizaciju dece sa invaliditetom i osnaživanje hraniteljskih i usvojiteljskih porodica

Obrazovanje

 • promocija participacije roditelja u procesima donošenja odluka
 • jačanje kompetencije roditeljske uloge / osnaživanje roditelja u ulozi partnera školama
 • zalaganje za dostupnost kvalitetnog formalnog i neformalnog obrazovanja,
 • podrška procesima inkluzivnog obrazovanja,
 • promocija učešća dece u kreiranju nacionalnih i lokalnih obrazovnih politika

Udruženje programske oblasti ostvaruje kroz:

 • Učešće u kreiranju i monitoringu politika koje se tiču porodice i dece u oblastima rodne ravnopravnosti, prevencije i zaštite od nasilja, zdravstvene zaštite, socijalne zaštite i obrazovanja
 • Javno zastupanje i zalaganje za olakšano i efikasnije ostvarivanje postojećih prava roditelja i dece, kao i formulisanje i institucionalizaciju novih prava
 • Medijske kampanje i kampanje podizanja svesti
 • Informativne programe (publikacije, brošure, putem Interneta idr. brošure itd..)
 • Edukativne programe i savetodavni rad (stručni i vršnjački)
 • Konkretne projektne aktivnosti
 • Istraživački rad
 • Humanitarni rad i aktivnosti

 

Šta dobijate pristupanjem Udruženju RODITELJ?

 • Mogućnost da se aktivno uključite u naš rad, sve akcije i projekte, da budete koristan član zajednice i da se kao roditelj osećate aktivno i da radite nešto korisno za svoju decu
 • Priliku da razmenite iskustva, mišljenja pa i muke sa drugim roditeljima i onima koji to planiraju uskoro da budu
 • Razne pogodnosti, popuste i beneficije kao član Udruženja
 • Da se družite i da upoznajete divne ljude sa sličnim idejama i razmišljanjima

Nastojaćemo da u najskorijem periodu obezbedimo još pogodnosti za članove, sa željom da Udruženje RODITELJ Kragujevac postane brojna i moćna porodica roditelja i budućih roditelja koji se zajedno bore za svoja prava.

Poslednje novosti

u vezi sa aktivnostima Udruženja Roditelj iz Kragujevca možete pogledati ovde.