Tag: štrajk prosvetara

Štrajk okončan: kako će izgubljeno biti nadoknađeno deci?

| 25/04/2015 | 0 Comments
Štrajk okončan: kako će izgubljeno biti nadoknađeno deci?

Izvor: Tanjug.rs BEOGRAD, 24.04.20015.- Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srđan Verbić i redstavnici Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije i Sindikata radnika u prosveti Srbije, potpisali su danas sporazum o rešavanju spornih pitanja i Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, čime su stvoreni uslovi za prekid štrajka prosvetara. […]

Continue Reading

Roditelji protiv prolećnog raspusta

| 14/04/2011 | 0 Comments
Roditelji protiv prolećnog raspusta

BE­O­GRAD – Uko­li­ko Mi­ni­star­stvo pro­sve­te ne uki­ne rad­ne su­bo­te i de­se­to­dnev­ni ras­pust, i ne od­lo­ži pri­jem­ne is­pi­te za fa­kul­te­te do sep­tem­bra, ro­di­te­lji uče­ni­ka sred­njih ško­la iza­ći će na uli­ce i or­ga­ni­zo­va­će pro­test is­pred mi­ni­star­stva, tvr­di La­zar Bo­ško­vić, član ini­ci­ja­tiv­nog od­bo­ra Udru­že­nja uče­nič­kih ro­di­te­lja. On sma­tra da je kap ko­ja je pre­li­la ča­šu od­lu­ka da se […]

Continue Reading

Roditelji neće subotu

| 09/04/2011 | 0 Comments
Roditelji neće subotu

MINISTARSTVO prosvete uslovilo je sindikate da moraju nadoknaditi časove, kako bi im vratili deo plate koji im je oduzet zbog dvomesečnog štrajka. Napravili su raspored nadoknade propuštene nastave subotama i produženjem školske godine. Roditelji, međutim, smatraju da su deca u ovoj situaciji ispala kolateralna šteta i da odluka o nadoknadi propuštenih časova nije usluga đacima. […]

Continue Reading

Taoci profesorskih plata

| 07/04/2011 | 0 Comments
Taoci profesorskih plata

Svake godine kada obustave nastavu, prosvetari nam objasne da je obrazovanje sila u koju se mora ulagati, da ta ulaganja pre svega moraju ići u njihove plate a da će oni zauzvrat bolje raditi svoj posao. I svaki puta kada dobiju povišivu znanje učenika ostane isto . [gview file=”http://www.roditelj.org/wp-content/uploads/2011/09/20110407-UG-RODITELJ-štrajk-NIN.pdf”] Izvor: Nin, strana 40, 07.04.2011.

Continue Reading

Posledice štrajka

| 28/03/2011 | 0 Comments

Spiker: Posle dva meseca štrajka roditelji i đaci smatraju da je krajnje vreme da prosvetari i Vlada nađu rešenje kako bi učenici što manje trpeli posledice štrajka.U udruženju “Roditelj” upozoravaju da štrajk traje nedopustivo dugo i da je već sada doveden u pitanje kvalitet obrazovanja koje su đaci stekli ove godine.Prema podacima Unije sindikata prosvetnih […]

Continue Reading

haos u školama u štrajku

| 28/03/2011 | 0 Comments
haos u školama u štrajku

Nastavnici uputili pismo roditeljima, roditelji poručuju da neće slati decu subotom na dodatnu nastavu, svi traže ostavku ministra, a đaci podržavaju kraće časove. Posle dvomesečnog štrajka nastavnika i nedavnih protesta učenika u Sremskim Karlovcima, Novom Sadu, Nišu, Kraljevu i Kragujevcu, u štrajk bi danas mogli da stupe i roditelji. Kako su najavili u novoformiranom Udruženju […]

Continue Reading