Puno papira, malo vremena

| 18/07/2006 | 0 Comments

SAMO što su izašle iz porodilišta, majke započinju jurnjavu za dokumentima. Naravno, ukoliko žele da dobiju 20.000 dinara, koliko iznosi jednokratni roditeljski dodatak za prvorođenče. Ovu mogućnost je u prvoj polovini 2006. godine pokušalo da ostvari samo 2.300 Beograđanki, iako ih je 8.000 rodilo svoje prvo dete. Odlična stimulacija, složne su mame, ali u isto vreme i revoltirane, jer im je za za ostvarenje ovog prava dat rok od samo tri meseca, pa se dve trećine porodilja ipak odreklo ove jednokratne pomoći.


Creative Commons License photo credit: » Zitona «

– Novi zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom, dozvoljava, za razliku od prethodnih godina, da majke dobiju dodatak i za svoje prvorođenče. Međutim, rokovi za ovu, ali i svaku sledeću bebu, skraćeni su sa 12 na tri meseca – kaže Radomir Janjić, pomoćnik sekretara za pravne poslove u Gradskom seretarijatu za dečju i socijalnu zaštitu. – Ovo je i više nego dovoljan rok za prikupljanje dokumentacije. Većina papira je već u kući, a ostale može da podigne drugi roditelj.

Osim “standardne” dokumentacije, kao što su izvodi iz knjige državljana, liče karte, potvrde o prebivalištu, spisku su dodata i uverenja kojima će majka dokazati da joj nije oduzeto pravo starateljstva, kao i da dete nije dato na usvajanje. Ove procedure dodatno troše vreme. Pri tom, tekući račun na koji će konačno “leći” novac mora da bude otvoren samo u bankama koje je naveo Gradski sekretarijat za dečju i socijalnu zaštitu.

– Mislim da donosioci ovog zakona nisu razmišljali o osnovnim ljudskim potrebama preko kojih se ne može – rekla nam je Dragana Soćanin ispred Udruženja roditelja. – Većinu dokumenata majka mora lično da podigne ili potpiše, a u prvih šest nedelja porodilja zaista nije u stanju da se “vuče” po institucijama. Tako majci praktično ostaje rok od samo mesec i po dana.

Kako se naše službe ne mogu podičiti ažurnošću, na izvod iz knjige državljana čeka se do mesec dana, a na uverenja centara za socijalni rad par nedelja jer je i njihova lista zahteva podugačka.

U Sekretarijatu su nam napomenuli i da se veoma mali broj zahteva odbije, i da mogu da progledaju kroz prste ukoliko je dokumentacija nepotpuna, ali nikako ako se zahtev ne preda u roku.

CRNOGORKE
TRENUTNO u Sekretarijatu ima osam predmeta koje zadaju glavobolju zaposlenima. Majke imaju svu neophodnu dokumentaciju, ali crnogorsko državljanstvo.
– Tražili smo tumačenje Ministarsva za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku – napominje Janjić. – Predviđa se da će rok ovim majkama biti produžen dok se ne upišu u knjigu srpskih državljana.

PORANILI
– IZVOD iz knjige rođenih dobijaju deca na osnovu otpusne liste iz porodilišta. Međutim, kod prevremeno rođenih beba, koje mogu da ostanu u inkubatorima ili dodatnoj nezi i do dva meseca, nemoguće je na vreme skupiti papire – tvrde u Udruženju roditelja.

BROJKE
80.022 dinara je dodatak za drugo dete i isplaćuje se u 24 rate
144.033 dinara je dodatak za treće dete u 24 mesečne rate
192.042 dinara dodatak za četvrto dete u 24 rate

B. STJELJA, Večernje novosti, 18. jul 2006.
http://www.novosti.co.yu/code/navigate.php?Id=14&status=jedna&vest=91562&datum=2006-07-17

Category: Press clipping

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.