Predavanje Michela Odenta o potrebama porodilja

| 30/01/2010 | 0 Comments

Udruženje babica organizuje početkom februara dva predavanja:
Dr Michel Odent, poznati svetski hirurg i ginekolog,održaće dva predavanja u Beogradu.
01.02.2010. u 11h, u bolnici u Pančevu na temu “Kako da ponovo otkrijemo osnovne potrebe porodilje”.
02.02.2010. u 12.30h u prostorijama Doma zdravlja Savski venac na temu “Primalno zdravlje”
Michel Odent je u francusku državnu bolnicu u Pithiversu uveo koncepciju porodilišta s domaćom prijatnom atmosferom. To je prva državna bolnica koja je 1970. godine nudila mogućnost porođaja u vodi kao i podoj tokom prvog sata po rođenju. Prvi je uveo u porođaj lumbalnu reflekso terapiju. Osnovao je 1970. godine u Londonu Centar za istraživanje primalnog zdravlja, koji je stvorio banku podataka koja sadrži stotine studija koje dokazuju povezanost zdravlja i ponašanja u kasnijem životu s primarnim periodom (prenatalnim, perinatalnim i postnatalnim periodom tokom prve godine zivota). Napravio je web sajt Ekologija uterusa da bi pokazao da je ključni oblik ekologije za čoveka prenatalna ekologija. Autor je 50 naučnih radova objavljenih u medicinskoj literaturi , kao i 12 knjiga koje su prevedene na 22 jezika.
Dr. Michel Odent je medjunarodno priznati pionir i trenutno najeminentniji naučnik u opvoj oblasti, koji je pokrenuo revoluciju u savremenom porodiljstvu. Njegova predavanja , seminari, naučni radovi i knjige utiču na lekare, babice i majke u celom svetu.

Category: Novosti

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.