Izdvajamo Užice

Užički ogranak sumirao 2009. godinu

Slika koja govori više od reči – deca u zagrljaju roditelja, u srcu. Prepoznatljiv logo Udruženja RODITELJ koje osim u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Sremskoj Mitrovici, od 19. marta prošle godine postoji i kao ogranak i u Užicu i deluje kao spona između porodice i drugih institucija na unapređivanju roditeljstva i detinjstva.

Kao rezime na prvu godišnjicu humanitarnog i edukativnog rada, pišemo o dosadašnjim akcijama, kao i o budućim planovima.

Dosadašnje akcije našeg Užičkog ogranka su bile brojne za kratki period postojanja:

* Uskršnja poklonijada, april 2009.u Domu

* Obeležavanje Dana porodice, maj 2009. u druženjem, davanjem pomoći i daljom saradnjom sa samohranim majkama i očevima iz našeg kraja;


* Nagradni likovni konkursi za naše drugare i počasne članove iz Udruženja za mentalno nedovoljno razvijene osobe „Anđeli“;u maju 2009. godine, pa opet za Dan deteta u novembru 2009. godine

* Edukativna javna tribina u malom parku, maja 2009. godine povodom Nedelje čistih usta i zuba, uz gostovanje stručnih saradnika i muzički program, uz vredne nagrade;

* Zaštitni znak Udruženja je Nedelja dojenja, koje je naš ogranak obeležio 6.avgusta 2009. manifestacijom u holu Pozorišta, u vidu savetovališta pedijatara, babica i ginekologa, kao i video bim podrškom i premijernom trkom mališana na itison trakama, čuvenom Puzijadom.

Sve akcije prati i dobro druženje, i to je ono što se pamti. Pored javnih tribina, u okviru naše savetodavne sekcije, udruženje sarađuje sa velikim brojem stručnih službi i pojedinaca iz oblasti socijalne zaštite, pedagogije, psihologije, defektologije, zdravstva i slično.

Prezentacija dosadašnjeg humaniratnog rada Udruženja RODITELJ Užice

Ono što je za aktuelno u 2010. god. je trajanje projekta prvenca „Vaš dom je i naš dom“, u okviru konkursa „Dobrota“, koji su finansirali Državna lutrija Srbije i Balkanski fond za lokalne inicijative, u cilju unapređivanja kvaliteta života dece i mladih bez roditeljskog staranja. Rad kreativne i muzičke radionice je krunisan izuzetno uspešnom i posećenom muzičkom večeri i izložbom, 16. februara 2010. u Domu, a bićemo njihovi dragi gosti i u aprilu, povodom dana doma.

Osim organizovanja bioskopskih projekcija i poseta prigodnim pozorišnim predstavama za decu iz Doma, za proleće planiramo izlet u Terzića avliju, školu tenisa, i teniski turnir.

Tradicionalnu Uskršnju poklonijadu smo ove godine planirali da upriličimo u školi za slušno ometenu decu u našem gradu, jer nam je svrha da obiđemo i pomognemo u što više ranjivih grupa, socijalno ugroženih grupa ili ciljano- institucija koje se bave pomoći deci i porodici, kao što je to slučaj u školi „Miodrag Matić“.

Dan porodice u maju je za ovu godinu rezervisan za najbrojnije porodice našeg grada, u vidu poklon paketa sponzora, u saradnji sa centrom za socijalni rad.

Na leto opet čuvena Puzijada povodom Neelje dojenja, ali o njoj će posebno biti reči, i za kraj godine, povodom Dana deteta, novembar 2010. –takmičenje tata u povijanju beba, što će sigurno biti zanimljivost !

Ideje se samo nižu, a i dobra volja članova i simpatizera.

Kontakt telefoni: 515-406; 064 116 51 75 ;

E-mail: roditelj.uzice@gmail.com


Povezani tekstovi

Pogrešne informacije o dojenju u Dnevniku RTS-a

Roditelj

Pomoć za Banku humanog mleka

Roditelj

Plate porodiljama umesto osmomartovskih čestitki!

Roditelj

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More