Rezultati istraživanja o korupciji u zdravstvu u ustanovama koje se bave reproduktivnim zdravljem žena

| 29/08/2011 | 2 Comments

Udruženje gradjana RODITELJ uradilo je pilot istraživanje o korupciji u zdravstvu u okviru kampanje Za zdravlje! Zajednički protiv korupcije!, koji Udruženje RODITELJ sprovodi u saradnji sa GI „Majka hrabrost“ pod pokroviteljstvom Razvojnog fonda Ujedinjenih nacija (UNDP).

Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 421 ispitanica, od kojih su 87% direktne korisnice zdravstvenih usluga institucija koje se bave reproduktivnim zdravljem žena, a 13%  ispitanika čine članovi porodica ili prijatelji korisnica usluga. Cilj istraživanja je da se ustanove preliminarni podaci o učestalosti korupcije i stepenu postojanja tzv. prikrivenih oblika korupcije koji ne podrazumevaju samo otvoreno traženje i davanje novca, ali i da se stekne uvid u načine na koje se korupcija odvija u okviru zdravstvenih ustanova koje se bave reproduktivnim zdravljem žena u Srbiji. Odgovori na pitanja sadržana u online anketi izražavaju stavove korisnika zdravstvenih ustanova o korupciji, ali i pružaju uvid u reakcije korisnika u situacijama kada se suoče sa korupcijom.

Rezultati istraživanja su poražavajući: Svaki drugi ispitanik/ca ima ili je imao iskustva sa korupcijom u zdravstvenim ustanovama; četvrtini ispitanika novac je direktno tražen, a polovini indirektno; skoro polovina ispitanika/ca je iz državnih klinika upućivana na privatne klinike kako bi tamo obavili procedure ili preglede koji su inače pokriveni zdravstvenim osiguranjem; na dodatno plaćanje usluga najveći broj ispitanika/ca se odlučuje zbog straha od lošeg tretmana lekara i medicinskog osoblja ili skraćenja vremena čekanja na određenu intervenciju; čak oko 40% ispitanika/ca nije svesno da “čašćavanje” medicinskog osoblja predstavlja vid korupcije; više od polovine ispitanika /ca nije upoznato sa svojim pravima kao pacijenata i obavezama lekara i medicinskog osoblja u zdravstvenim ustanovama.

Projektom „Za zdravlje – zajednički protiv korupcije!“ Udruženje RODITELJ želi da utiče na osnaživanje korisnika zdravstvenih usluga da identifikuju različite pojavne oblike korupcije, ali i na podizanje nivoa svesti, kako pojedinaca tako i nadležnih institucija i ustanova, o sopstvenoj odgovornosti u borbi protiv korupcije. Sprovođenje adekvatne i efikasne državne kampanje i edukacija korisnika zdravstvenih usluga o mehanizmima za zaštitu od korupcije, pravima pacijenata i načinima njihovog ostvarivanja, uticaće se na na smanjenje opšte tolerancije na korupciju, što dovodi do podizanja kvaliteta usluga u sistemu obaveznog zdravstvenog osiguranja koji se primenjuje Srbiji.

[gview file=”http://www.roditelj.org/wp-content/uploads/2011/08/02.Anketa-o-korupciji-u-zdravstvu-NLJ-Avgust-2011.pdf”]

 

Tags: , , , , ,

Category: Novosti, Saopštenja za javnost

Comments (2)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. Mica says:

    kasno sam se uključila ali… u nekolio navrata mi je doktorka iz Betanije tražila da idem u privatnu ordinaciju u kojoj ona radi, pošto je to jedina ustanova tog tipa u Novom Sadu, čovek baš i nema izbora nego da plati. Da li i ovo spada u korupciju?

  2. admin says:

    Mica, to spada u korupciju. Na našem sajtu možete pročitati šta možete da uradite http://korupcija.roditelj.org/2011/kako-i-gde-prijaviti-slucaj-korupcije/
    Možete nam poslati i vaše iskustvo da objavimo.

Leave a Reply to Mica Cancel reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.