Bilten mreže organizacija za decu Srbije

| 07/02/2012 | 0 Comments

Mreža organizacija za decu Srbije, MODS, koja okuplja sve organizacije civilnog društva koje se bave decom, počela je sa objavljivanjem biltena, u kojem će se predstavljati aktivnosti mreže, ali i pojedinačnih orgnaizacija.

 

Preuzmite E-Bilten MODS-a,  u ovom broju  objavljene su  između ostalog, informacije i inicijativi Daphne, telefonskoj liniji za roditelje dece sa smetnjama u razvoju,  Zakonu o mladima, kao i anketi Udruženja RODITELJ o odnosu roditelja i škole.

 

Category: Novosti

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.