Magazin Saveti logopeda

6. mart – Evropski dan logopedije

Logopedska skola i radionice

Na današnji dan obeležava se evropski dan govorno-jezičke terapije.

Evropsko Udruženje logopeda je 2004.godine ustanovilo ovaj dan sa ciljem promocije i podizanje svesti o postojanju čitavog niza komunikacionih poremećaja i njihovom delovanju na ljudsko zdravlje, o logopedskoj profesiji, pravima pacijenata i mogućim načinima da im se pruži pomoć.

Logopedija kao nauka je priznata u svetu već punih 80 godina, dok se u Srbiji gotovo već 40 godina obrazuju kadrovi u polju stručnog i naučnog rada.

Logopedija je nauka koja se bavi prevencijom, detekcijom, dijagnosticiranjem i tretmanom poremećaja humane komunikacije pod kojom se podrazumijevaju svi oni procesi i funkcije koji su povezani s produkcijom govora, te s percepcijom i produkcijom oralnoga i pisanoga jezika, kao i oblicima neverbalne komunikacije. (definicija Evropskog Udruženja logopeda – CPLOP).

Poruka dana evropskog dana logopedije jeste da se govorno-jezički poremećaji mogu prevenirati razmenom znanja i iskustava širom Evrope. Imajući to u vidu, za svaku godinu je predložena po jedna nova tema te za 2015.godinu slogan glasi “stečeni neurološki poremećaji komunikacije”. U stečene neurološke poremećaje komunikacije spadaju: stečena afazija, poremećaji komunikacije nastali usled demencije (Alchajemerova, Hantingtonova i dr.), Parkinsonove bolesti itd.

Nataša Labović, spec. logopedije

Razvojni centar Expressiva

www.expressiva.rs

Povezani tekstovi

Koba Yagi Toys – igračke uz koje se raste vas pozivaju na donatosku večeru i radionicu

Roditelj

Roditelji će konačno plaćati zakonske cene vrtića

Roditelj

Halo beba – stalna podrška i pomoć roditeljima

Roditelj

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More