Aktuelni projekti Deca Izdvajamo Saopštenja za javnost

Umrežavanje u funkciji podrške ranom razvoju romske dece i osnaživanju porodice

Centar za proizvodnju znanja i veština u saradnji sa  Udruženjima „ Roditelj“ i „Mali princ“ iz Beograda, „Romani Cikna“ iz Kruševca, i Mrežom organizacija za decu Srbije – MODS pokrenuo je 22. decembra 2015 godine projekat „Umrežavanje u funkciji podrške ranom razvoju romske dece i osnaživanju porodice“, koji je podržan od strane Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije.

Dugoročni cilj ovog  projekta je da se poboljša kvalitet života romskih porodica i dece ranog uzrasta kroz jačanje kapaciteta lokalnih sistema brige o deci i njihovo umrežavanje. Nameravamo da povežemo organizacije koje se bave marginalizovanim grupama dece i roditeljima, promovišemo intersektorsku saradnju na lokalnom nivou u oblasti brige o deci i podsticanja ranog razvoja dece i razvijemo saradnju na nacionalnom nivou koja bi obuhvatila što više različitih pristupa i aktera u oblasti podrške ranom razvoju dece.

Centar za proizvodnju znanja i veština radi sa porodicama u neformalnim romskim naseljima u Novom Sadu kojima je potrebna dodatna podrška kako bi ojačali svoje roditeljske kompetencije. Udruženje „ Roditelj“ i „Mali princ“ iz Beograda, „Romani Cikna“ iz Kruševca u svojim zajednicama se bave već godinama podrškom ranom razvoju, i ovaj projekat će objediniti naše napore u promovisanju modela podrške roditeljima kako bi se u javnosti povećala vidljivost problema i promovisala potreba za programima podrške porodici i deci.

U pitanju su uglavnom porodice u neformalnim, nehigijenskim naseljima i/ili ekstremno siromašne porodice koje nemaju inače pristup uslugama obrazovnog  zdravstvenog  ili sistema socijalne zaštite, čija deca nisu uopšte uključena u predškolske ustanove, čiji su roditelji nezaposleni itd. Pored toga, to su često grupe koje trpe sistemsku diskriminaciju i nemaju pristup informacijama o njihovim osnovnim ljudskim pravima.

Naše dosadašnje iskustvo govori da su umrežavanja veoma značajna posebno kada se radi o osetljivim temama gde je potrebna uključenost i podrška što većeg broja učesnika. Projekat treba da ponudi funkcionalne mehanizme lokalne intersektorske saradnje, i primere dobre prakse u radu sa porodicama sa decom na lokalnom nivou.

Untitled

Povezani tekstovi

Pilates za trudnice Užica

Roditelj

Saopštenje povodom Svetskog dana porodice

Roditelj

Saopštenje povodom humanitarne akcije “Naše malo, za nekog mnogo”

Roditelj

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More