Image default
Deca Izdvajamo Roditelj info centar Zdravlje

Zdravlje

PROGRAMI ZDRAVSTVENOG PROSVEĆIVANJA RODITELJA I BUDUĆIH RODITELJA našeg udruženja započeti su još 2006 godine u Beogradu u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije, Sekretarijata za zdravstvo grada Beograd, Domova zdravlja u Beogradu kao i stručne javnosti, strukovnih udruženja i stručnjaka pojedinaca.

Naši programi koncipirani su u različite vrste aktivnosti kao što su radionice sa roditeljima i decom, savetovanja sa roditeljima i budućim roditeljima, stručna predavanja, izrada edukativno-informativnih materijala za roditelje i buduće roditelje, organizovanje tribina, okruglih stolova i javnih skupova i drugih događaja.

Na sledećim stranicama možete pročitati više o pojedinačnim temama, programima i kampanjama koje sprovodimo:

Zdravlje dece

Pitajte pedijatra

Podrška dojenju i savetovalište za dojenje

Centar za rani razvoj

Reproduktivno zdravlje žena 

Roditelj Info Centar

 

Ciljevi naših programa su:

  • Povećanje informisanosti roditelja i budućih roditelja o njihovim pravima i načinima ostvarivanja prava
  • Afirmisati dobre programe i usluge u zdravstvu i učiniti ih pristupačnijim krajnjim korisnicima
  • Povećati zdravstvenu prosvećenost roditelja i budućih roditelja kroz edukaciju i informisanje po pitanjima koja se najviše ističu kao problem u roditeljstvu

Povezani tekstovi

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More