Održan sajam mama preduzetnica

| 19/03/2019 | 0 Comments

U sklopu projekta “Mama nije sama” 14.marta 2019. godine u Kancelariji za mlade u Zemunu održan je Sajam mama preduzetnica gde su nezaposlene mame mogle da popričaju i da se konsultuju sa ženama koje vode sopstevene poslove, kao i da se informišu o samozapošljavanju.

Ekonomsko osnaživanje samohranih majki predstavlja važan korak ka unapređenju njihovog položaja , imajući u vidu sve druge probleme sa kojima se na svakodnevnom nivou suočavaju. Imajući u vidu da je svest o odgovornosti poslodavaca za unapređenje položaja ranjivih društvenih grupa još uvek na veoma niskom nivou, razvoj samozapošljavanja i preduzetništva je jedan od neiskorišćenih potencijala za ekonomsko osnaživanje samohranih majki o čemu svedoče brojni primeri dobre prakse.

Projekat je podržan od strane:

Category: Aktuelni projekti, Novosti

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.