Izdvajamo

Sajam mama preduzetnica u Zemunu

Koliko samohranih roditelja trenutno živi u Srbiji ,to niko ne zna jer ne postoji jasna evidencija . Kako žive i sa kojim problemima se suočavaju , posebno samohrane majke, ni to nije u potpunosti poznato, a mnogi ovaj pojam često i pogrešno tumače . Za pojam samohrani roditelj ne postoji jedinstvena pravna definicija , pa samim tim ni opšteprihvaćeni kriterijumi prema kojima bi neko lice moglo dobiti ovaj status. Svakako jedan od važnijih koraka u rešavanju ovog problema je prepoznavanje definicije Samohrani roditelj u zakonu .

Samohrane majke u Srbiji predstavljaju posebno ranjivu društvenu grupu . Pored toga što imaju dodatne obaveze u vezi sa podizanjem i vaspitanjem dece , one se suočavaju sa vidljivom i raširenom društvenom stigmatizacijom , neprepoznavanjem u zakonodavnom okviru ali i direktnom diskriminacijom kada je u pitanju njihov položaj na tršištu rada . U ekonomskom smislu njihov položaj je dodatno otežan u slučajevima kada otac njihove dece finansijski ne doprinosi izdržavanju dece .

Ekonomsko osnaživanje samohranih majki predstavlja važan korak ka unapređenju njihovog položaja , imajući u vidu sve druge probleme sa kojima se na svakodnevnom nivou suočavaju. Imajući u vidu da je svest o odgovornosti poslodavaca za unapređenje položaja ranjivih društvenih grupa još uvek na veoma niskom nivou, razvoj samozapošljavanja i preduzetništva je jedan od neiskorišćenih potencijala za ekonomsko osnaživanje samohranih majki o čemu svedoče brojni primeri dobre prakse.

Udruženje Roditelj je prepoznalo koliko je važna podrška  samohranim majkama a posebno onima koje su nezaposlene , takoda će u narednom periodu sprovoditi aktivnosti pre svega podizanje svesti i edukacija samohranih majki i njihovo osnaživanje za samozapošljavanje i traženje posla.

Upravo zbog toga organizujemo 14.03.2019. godine u Kancelariji za mlade Zemun sajam žena  preduzetnica koji će biti prilika da one žene  koje su već započele sopstevni posao da u direktnom kontaktu prenesu svoja iskustva ostalim nezaposlenim majkama, kada je u pitanju samozapošljavanje.

Sajam će bit  prilika da se i predstavnici lokalne samouprave dodatno informišu o tome, kako bi eventualno razmatrali i određene podsticaje za dalji razvoj ovih formi zapošljavanja.

Projekat “Mama nije sama” podržan je od strane:

Povezani tekstovi

Održana radionica Bezbedan let u virtuelni svet

Roditelj

Radionica “Čudnovati drugar”

Roditelj

UPUTSTVO za akciju “Glasaj za bebe”

Roditelj

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More