Informacije u vezi sa porodiljskim odsustvom tokom vanrednog stanja #covid19

| 26/03/2020 | 0 Comments

Na našu adresu stigao je veći broj pitanja u vezi sa otvaranjem i istekom porodiljskog odsustva u uslovima vanrednog stanja pa smo se za odgovore obratili MInistarstvu za rad, zapošljavnje, boračka i socijana pitanja.


Podnošenje zahteva za početak porodiljskog odsustva, odnosno ostvarivanje naknade po osnovu porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, nastavlja se nesmetano.

Zahtevi se podnose elektronski ili preporučenim pošiljkama, a na sajtu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, nalaze se detaljne instrukcije, kao i formulari koje je potrebno popuniti.

Instrukcije na sledećem linku:

https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/trudnice-i-porodilje-elektronskim-putem-mogu-da-predaju-dokumentaciju-za-ostvarivanje-naknade-zarade

VAŽNO:


Kada je u pitanju produžetak porodiljskog odsustva, odnosno odsustva radi nege deteta, ovo pravo se u trenutnim uslovima ne može ostvariti. Zaposlenim majkama na raspolaganju je mogućnost korišćenja pripadajućih dana godišnjeg odmora ili rad od kuće u skladu sa odredbama  Uredbe o organizaciji rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja.
https://www.paragraf.rs/propisi/uredba-o-organizaciji-rada-poslodavca-za-vreme-vanrednog-stanja.html

Category: Novosti, Roditelj info centar, Roditelj Info Centar #covid19

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.