Specifičnosti tretiranja dijabetesa kod dece

| 29/06/2020 | 0 Comments

Osnovni principi lečenja Diabetes mellitus tip 1 insulinom

Insulin se u terapiji Diabetes mellitus-a tip 1 primenjuje u nekoliko režima:

1. Konvencionalna insulinska terapija kod novootkrivenih slučajeva, predškolske i školske dece.

2. Intenzivirana terapija insulinom, za adolescente i mlade (sa četiri dnevne doze insulina ili pomocu insulinske pumpe).

    DIABAUD studija je pokazala da je vrednost HbA1c, kod pacijenata na konvencionalnoj terapiji mnogo lošija, 10,1% u odnosu na 8,2 % kod pacijenata na intenziviranoj terapiji. Ali, treba imati u vidu da cena dobre glikoregulacije ne bi smela biti pojava čestih i teških hipoglikemija.

    Uloga kontinuirane edukacije pacijenta i njegove porodice je od neprocenjivog i presudnog značaja. Trougao koji čine ishrana, fizička aktivnost i insulin stalno treba imati na umu.

    Ciljevi terapije DMT1 su: izbegavanje simptoma i tegoba u svakodnevnom životu, izbegavanje akutnih komplikacija (teška hipoglikemija i ketoacidoza), normalan fizički rast i razvoj, normalan psihosocijalni razvoj, sprečavanje nastanka kasnih komplikacija (retinopatija, nefropatija, polineuropatija).

    Preporuke sa ISPADA 2009. godine, za vrednost HbAc kod dece svih uzrasta je da bude manji od 7,5%.

    Za razliku od odraslih, dijabetes kod dece ima svoje specifičnosti. Deca naime, imaju nepredvidivu fizičku aktivnost. Pokazuju nepredvidive navike u ishrani, osetljiviji su na insulin od odraslih, skloniji su infekcijama, i imaju manje prostora u koži za insulinske injekcije. Važno je napomenuti da treba koristiti igle od 8 mm bez obzira na uzrast deteta iz čisto prakticnih razloga. Praksa i iskustvo su pokazali da su sa manjim iglama uvek subdozirani, naime, ne dobijaju pravu dozu insulina.

    I da rezimiramo: Uz poštovanje novopostavljenih pravila, kao i novog režima života, uz adekvatnu terapiju, može se postići ravnoteža i bolest dobro izbalansirati. Svemu ovom, poslednje ali ne manje važno, treba dodati izuzetno važnu ulogu porodične stabilnosti i adekvatne saradnje na liniji roditelj, dete, psiholog, nutricionista, medicinska sestra i odabrani lekar, tj. svima dobro poznati timski rad.

Dr Vladislav Bojić, pedijatar endokrinolog

Category: Novosti, Roditelj info centar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.