Činjenice o epidemiji malih boginja i MMR vakcini

Veliki broj roditelja javio nam se prethodnih dana, prestrašen napisima u medijima o vakcinaciji, kao i o proglašenoj epidemiji morbila. Iako je čini se nikada više medija, ljudi teško dolaze do proverenih i kredibilnih informacija, u moru opskurnih sajtova i medija koji šire uglavnom dezinformacije i paniku.

Kako je saopštio Institut za javno zdravlje „Batut“ od početka оktоbrа rеgistrоvаn je ukupnо 121 slučај mаlih bоginjа, a samo do juče taj broj iznosio je 105

Zato smo odgovore na neka pitanja koja muče roditelje potražili tamo gde su najpozvaniji da o ovoj temi pričaju, u Institutu za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut:

Novorođenčad i zaštita

S obzirom na to da je procenat imunizacije od MMR-a opao, i da je stepen kolektivne zaštite opao u skladu s tim (čim nivo obuhvata vakcinacije opadne ispod 95%), roditelji novorođenčadi su u velikom strahu, jer su njihova deca mala da bi primila vakcinu.

Dobra vest je da novorođenčad i odojčad  mogu da poseduju pasivnu  zaštitu, antitela preneta od majke,  ukoliko je ona preležala bolest ili je vakcinisana tokom života sa dve doze vakcine koja sadrži komponentu protiv malih boginja (od 1971. se primenjivala samo vakcina protiv malih boginja, od 1981. godine protiv malih boginja i zaušaka, a od 1994. godine protiv malih boginja, zaušaka i rubele). Ali, samo generacije  rođene 1993. godine i kasnije su mogle da prime dve doze MMR vakcine koje su dovoljne za dugotrajni imunitet protiv malih boginja.

Da li su vakcinisana deca zaštićena od bolesti?

MMR vakcina data tokom druge godine života daje zaštitu kod oko 95% vakcinisane dece, koja je neophodna kako bi se obezbedio kolektivni imunitet u predškolskom uzrastu, sprečilo prenošenje uzročnika bolesti i obolevanje u uzrastu kada male boginje mogu da imaju težu kliničku sliku. U slučaju epidemijskog javljanja, odnosno masovnijeg obolevanja, dete je vakcinisano za uzrast, ali izuzetno retko može da  dođe do obolevanja. Kliniča slika u tom slučaju je blaga i bez komplikacija.

Deca u predškolskim ustanovama su u odnosu na kalendar i prema uzrastu uredno vakcinisana ukoliko su primila jednu dozu MMR vakcine. Jako je važno da sva deca u kolektivu budu vakcinisana, izuzev onih kod kojih postoje privremene ili trajne kontraindikacije, kako bi visok kolektivni imunitet predstavljao barijeru za ulazak i prenošenje odnosno cirkulaciju uzročnika malih boginja u vrtiću.

Koja deca ne treba da prime MMR vakcinu?

Roditelj treba da se obrati izabranom lekaru/pedijatru svog deteta kako bi se utrvrdilo da li određeno zdravstveno stanje predstavlja privremenu ili trajnu kontraindikaciju u skladu sa Pravilnikom o imunizaciji. Pedijatar se za utrvrđivanje trajne kontraindikacije obraća Stručnom timu za trajne kontraindikacije teritorijalno nadležnog instituta odnosno zavoda za javno zdravlje radi donošenja zaključka i izdavanja potvrde.  U slučaju postojanja trajne kontraindikacije prilikom kontkta odnosno izlaganja obolelom licu od malih boginja jedina zaštita je imunoglobulin protiv malih boginja koji se može dati unutar 3- 6 dana od izloženosti.

Trudnice i morbile

Trudnice predstavljaju  posebno osetljivu  kategoriju za moguće komplikacije tokom prva tri meseca trudnoće zbog potencijalnog teratogenog dejstva na plod. U kasnijim fazama trudnoće manifestacija bolesti zavisi od opšteg stanja organizma trudnice. Potrebno je Izbegavati duži boravak u zatvorenom postoru sa većim brojem ljudi tokom sezone infekcija disajnih puteva.

U slučaju izlaganja osobi oboleloj od malih boginja trudnice, bebe mlađe od 6 meseci i osobe sa oslabljenim imuniteom mogu se zaštiti davanjem imunoglobulina (gotovih antitela) u periodu unutar 3-6 dana.

Odrasli rođeni pre 1971. godine

Sve odrasle osobe rođene pre 1971. godine imala su veliku šansu da obole od malih boginja, imajući u vidu velika epidemijska javljanja ove bolesti pre uvođenja vakcine. Sve osobe rođene nakon 1971. godine do 1993. godine su imala priliku da se vakcinišu sa jednom dozom vakcine protiv malih boginja odnosno rođeni nakon 1981. godine sa jednom dozom vakcine protiv malih boginja i zaušaka, ali se smatraju nepotpuno zaštićenim osobama. Lica rođena od 1993. godine mogla su da budu vakcinisana sa dve doze  MMR vakcine, koje se neophodne za dugotrajni imunitet.

Vakcinacija lica nakon navršenih 14. godina života, praćenjem epidemiološke situacije i uzrasta koji oboleva, može se razmatrati kroz uvođenje vanredne imunizacije, kada se proglašava epidemija od većeg značaja i definiše tzv. gornja uzrasna granica za vakcinaciju i propisuje naredbom Ministra zdravlja.

Kako da znate da li ste zaštićeni

Utvrđivanje imunološkog odgovora, bilo nakon preležane bolesti ili nakon vakcinacije, može se utvrditi kroz titar IgG antitela u krvi/serumu laboratorijskom analizom. Referentna laboratorija se nalazi na Institutu Torlak.

Da li svi vakcinisani razvijaju imunitet

Nakon davanja druge doze MMR vakcine dolazi do zaštite kod 97% vakcinisanih osoba. Dakle, jedan mali procenat vakcinisanih osoba ne razvije imunitet. U literaturi je i opisano da, posebno tokom epidemijskog javljanja mogu da obole i lica koja su potpuno vakcinisana sa dve doze vakcine, ali da je klinička slika blaga, a često i atipična (bez simptoma koji karakterišu bolest). Takve osobe mogu biti izvor infekcije za osetljive (nezaštićene) kontakte.

Činjenice o morbilama

Šta su male boginje?

Jedna od najzaraznijih akutnih bolesti koju izaziva virus.

 Кako se bolest prenosi?

Virus se prenosi putem vazduha kapljicama (koje se izbacuju kašljanjem i kijanjem obolelih) ili u direktnom kontaktu sa sekretom iz nosa ili ždrela  inficiranih osoba. On ostaje aktivan u vazduhu ili zaraženom sekretu/predmetima u trajanju do dva sata. Obolele osobe su  najzaraznije 2-4 dana pre i do 4 dana nakon  izbijanja ospe. Кod  ove bolesti se registruju sezonske oscilacije u javljanju sa porastom obolevanja tokom perioda kasne zime i proleća. Čovek je jedini prirodni rezervoar virusa.

U epidemijama malih boginja može doći do smrtnih ishoda, posebno među mlađom neuhranjenom decom.

Кakva je klinička slika?

Inkubacioni period (od izloženosti virusu do pojave temperature) je prosečno 10-12 dana (kreće se u intervalu od 7 do 18 dana). Početak bolesti karakterišu  sledeći simptomi: temperatura, malaksalost,  crvene i vodnjikave oči, curenje iz nosa i  kašalj.  Кarakteristična crvena ospa se javlja na licu unutar 2-4 dana od početka   bolesti, a 14 dana nakon izloženosti virusu ( u proseku 7-18 dana). U ovom stadijumu  temperatura može dostići 40,5oS, a ospa nastavlja da se širi ka trupu i ekstremitetima. Ospa prolazi posle 4-6 dana i najčešće je praćena blagim perutanjem kože.

Ko je podložniji komplikacijama?

Teška klinička slika se javlja kod nedovoljno uhranjene dece, posebno one koja imaju nedostatak vitamina A u ishrani, ili kod onih osoba kod kojih je imuni sistem oslabljen HIV/AIDSom ili nekom drugom bolesti.

Osobe koje su preležale male boginje su zaštićene do kraja života. Mogući smrtni ishodi dovode se u vezu sa komplikacijama ove bolesti.

Moguće komplikacije

Кomplikacije su moguće sa težom kliničkom slikom  kod mlađih od 5 i starijih od 20 godina.

Pad imuniteta posle bolesti može da traje nekoliko nedelja i razlog je povećane osetljivosti na druge infekcije, a posebno na infekcije koje uzrokuje Streptococcus pneumoniae. Кomplikacije se  javljaju u oko 30% prijavljenih slučajeva, a čine ih infekcije srednjeg uha (7-9%),  prolivi sa dehidratacijom (6%),  zapaljenje pluća (1-6%),  slepilo i  postinfektivni encefalitis- zapaljenje mozga (1 na 1000 slučajeva), kao i subakutni sklerozirajući panencefalitis (SSPE) u 1 na 100.000 slučajeva.

Кo je u riziku da oboli?

Nevakcinisana deca su najvećem riziku od komplikacija, kao i svaka osoba bez imuniteta (bilo da je nevakcinisana ili nepotpuno vakcinisana ili nije bila u prilici da oboli od ove bolesti).

Кako se virus  nalazi u cirkulaciji na teritoriji grada Beograda,  osetljive osobe koje mogu da obole su:

  • deca do  navršenih 12 meseci života,
  • sva deca uzrasta od 12 meseci života do navršenih 14. godina života koja su nevakcinisana ili nepotpuno vakcinisana sa MMR vakcinom,
  • sve osobe starije od 14 godina života koje su nevakcinisane ili nepotpuno vakcinisane sa dve doze vakcine koja sadrži komponentu malih boginja,
  • sve osobe koje nisu preležele bolest bez obzira na uzrast.

 Lečenje

Teške komplikacije bolesti redukuju se dobrom ishranom, nadoknadom tečnosti i adekvatnim tretmanom dehidratacije u skladu sa preporukama SZO sa rastvorima koji sadrže glavne elemente koji se gube prolivom i povraćanjem. Antibiotici se primenjuju u slučaju infekcije oka i uha, kao i  zapaljenja pluća.

Кod sve obolele dece u zemljama u razvoju primenjuju se dve doze vitamina A  unutar 24h,  koje preveniraju oštećenja oka i nastanak slepila, ali i redukuju broj smrtnih ishoda kod ove bolesti za 50%.

Vakcina  i imunitet

Rutinska imunizacija dece  u kombinaciji sa masovnim kampanjama imunizacije  redukuje obolevanje i smrtne ishode i jedna je od ključnih javno zdravstvenih strategija u postupku odstranjivanja ove bolesti.

Primenom vakcine (MMR) ostvaruje se  zaštitni nivo antitela  u 95% kod dece koja su vakcinisana sa navršenih 12 meseci, pa čak i 98% kod dece vakcinisane sa 15 meseci i kasnije.  Serološke studije pokazuju da se kod  99% osoba koje su primile 2 doze vakcine u uzrastu nakon navršenih 12 meseci razvio adekvatan imunološki odgovor.  Razlog za aplikovanje druge doze vakcine je da oko 15% dece nakon davanja prve doze ne razvija adekvatan imunološki odogovor.

Vakcine indukuju dugotrajan, a možda i doživotan imunitet kod vakcinisanih.

BROŠURA O IMUNIZACIJI

Brošuru o imunizaciji u pdf formatu možete skinuti sa ovog linka:brošura o imunizaciji

Related posts

Dijabetes kod dece

Mentalno zdravlje mladih je važno!

Zajedno protiv raka grlića materice

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Read More