Kalendar imunizacije

Kalendar imunizacije (vakcinacije) jedne zemlje predstavlja redosled davanja vakcina u odnosu na uzrast i predstavlja vodič za sprovođenje obavezne, zakonom propisane vakcinacije.

Vakcinacija je preventivna zdravstvena zaštita dece, koja se u svim razvijenim zemljama sveta organizovano sprovodi u cilju suzbijanja i sprečavanja širenja infektivnih bolesti.

Pripremili smo vam vodič kroz kalendar imunizacije koji možete da pogledate ovde: Kalendar obavezne vakcinacije dece

BCG – vakcina protiv tuberkuloze

Vakcinacija tuberkuloze se sprovodi sa BCG vakcinom kod dece u prvoj godini života. Ova vakcina ima cilj da se spreče teži klinički oblici tuberkuloze. Deca se vakcinišu prilikom otpuštanja iz porodilišta, a ona rođena van porodilišta do navršena dva meseca života u nadležnom domu zdravlja.

HB – vakcina protiv akutnog hepatitisa B

Ona štiti dete od zarazne žutice tipa B. Vakcina se daje u tri doze. Beba prvu dozu dobija još u porodilištu ili sa napunjenih mesec dana. Druga doza se dobija kad beba napuni 2 meseca – kao pojedinačnu vakcinu ili u obliku kombinovane šestovalentne vakcine. Treću dozu beba dobija sa 6 meseci, takođe kao pojedinačnu ili u obliku kombinovane šestovalentne vakcine.

DTAP/IPV/HIB I PNEUMOKOKNA VAKCINA

Kada vaše dete napuni dva meseca, tri i po i pet meseci života, prima kombinovanu petovalentnu vakcinu. Ova vakcina ga štiti od pet različitih bolesti: dečije paralize, difterije, tetanusa, velikog kašlja i oboljenja izazvanih Hemofilusom influence tipa B. Prema novom Pravilniku dobija i vakcinu protiv pneumokokne bolesti. Godinu dana posle treće doze kombinovane vakcine sprovodi se prva revakcinacija i vaše dete dobija četvrtu dozu navedenih vakcina.

MMR – Vakcina protiv malih boginja, zauški i rubeole

Primarna vakcinacija protiv malih boginja, zaušaka i rubeole sprovodi se kod dece od navršenih 12 meseci jednom dozom kombinovane žive vakcine protiv malih boginja, zaušaka i rubeole – MMR vakcina i treba je sprovesti pravovremeno do navršenih 15 meseci života.

Revakcinacija (druga doza) protiv malih boginja, zaušaka i rubele sprovodi se primenom MMR vakcine pre upisa u prvi razred osnovne škole, a izuzetno u toku prvog razreda osnovne škole.

Infektivne bolesti mogu izazvati komplikacije koju mogu biti veoma opasne za decu, njihov rast i razvoj.

Imunizacija (vakcinacija) je regulisana Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti:

NOVI PRAVILNIK O PROGRAMU OBAVEZNE I PREPORUČENE IMUNIZACIJE STANOVNIŠTVA PROTIV ODREĐENIH ZARAZNIH BOLESTI 65/2020-4

Izvor :
Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut
Gradski zavod za javno zdravlje Beograd
Halo Beba

Related posts

Da li deca na silu treba da uče da ne budu sebična?

SOCIJALNE VEŠTINE I DRAMSKI METOD

Profi mama, najveća konferencija o roditeljstvu u regionu

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Read More