I roditelji se pitajuIzdvajamoKragujevac

Brošura „Kako pomoći deci žrtvama nasilja“

brosuraUdruzenje RODITELJ Kragujevac, u saradnji sa savetom roditelja grada, izradilo je brosuru „Kako pomoći deci žrtvama nasilja“ . Cilj izrade brošure je informisanje i upoznavanje roditelja i šire javnosti o međusektorskoj saradnji na planu prevencije i zaštite dece od svih oblika nasilja.
Brošura je namenjena prvenstveno roditeljima, ali i učenicima i drugim zainteresovanim licima, kako bi se lakše i brže pomoglo deci žrtvama nasilja. U njoj su objašnjene procedure i nadležnosti različitih institucija koje se bave zaštitom dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, uz istovremeno upućivanje na to kako treba postupiti u slučaju saznanja da je dete žrtva zlostavljanja ili zanemarivanja.

Povezani tekstovi

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More