BeogradI roditelji se pitajuObrazovanje

Prilog u „Vodiču za roditelje“ o diskriminaciji u obrazovanju i našim aktivnostima

Roditelj
26. marta 2015. godine pozvani smo da budemo gosti radionice znakovnog jezika koju su nastavnici i deca iz škole za decu sa oštenjem sluha „Radivoj...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More