Roditelj Info Centar je jedan od najdugotrajnijih volonterskih projekata. Nastao je još 2006. godine iz potrebe roditelja da dobiju adekvatne i tačne informacije u vezi sa ostvarivanjem svojih prava i dilema oko papirologije ali i savete stručnih lica – pravnika, psihologa, logopeda, pedijatara, ginekologa itd., kao i savete naših savetnica za dojenje i savetnica za autosedišta.
Svoja pitanja možete nam postaviti preko kontakt forme.

IzdvajamoRoditelj info centarRoditelj Info Centar #covid19

Featured PRIJAVITE ROBLEM: Kontakt centar za podnošenje predstavki republičkim inspekcijama

Roditelj
Krajem marta 2020. godine sa radom je počеo jedinstveni Kontakt cеntar za podnošеnjе prеdstavki rеpubličkim inspеkcijama. Sva zainteresovana pravna i fizčka lica mogu da pošalju prеdstavku bilo kojoj...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More