IzdvajamoRoditelj info centar

Cenzusi i visine iznosa za roditeljski i dečiji dodatak

Tabelarni prikaz naknada i cenzusa

Napomena: Zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom se menja, i tokom prve polovine 2016. godine bi trebalo da stupi na snagu. Izmene se odnose na način i obračun primanja naknada za porodilje kao i dečiji i roditeljski dodatak. Pratite naš sajt i budite u toku sa izmenama. 

Više o finansijskoj podršci porodicama sa decom pročitajte OVDE

poslednja izmena stranice: 16. februar. 2018. godine

 

izvor: cekos.rs

REŠENJE
O NOMINALNIM IZNOSIMA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI
SA DECOM I CENZUSIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK 

NOMINALNI IZNOSI PRAVA
REDOVAN IZNOS 
UVEĆAN IZNOS 
1) 
RODITELJSKI DODATAK od 1. oktobra 2017. – 1. marta 2018. godine 
za prvo dete – jednokratno
39.503,21
za drugo dete – 154.472,52 u 24 rate
Rata – 6.436,3
za treće dete – 278.037,81 u 24 rate
Rata – 11.584,91
za četvrto dete – 370.713,16 u 24 rate
Rata – 15.446,38
2) 
DEČIJI DODATAK od 1. oktobar 2017.do 1. marta 2018. godine
(prvo, drugo, treće i četvrto dete) 
2.760,95
3.589,23
3) 
NOVČANA POMOĆ MAJKAMA IZBEGLICAMA za decembar 2017. 
9.841,35
II 
CENZUS za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od januara 2018. godine
a)
Cenzus za ostvarene prihode u skladu sa čl. 19. i 20. Zakona
8.604,68
10.325,61
b)
Cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede
Član 19. stav 1. tačka 1. Zakona
2,85
3,41
3,41-
Član 19. stav 1. tačka 2. Zakona
6,64
7,97
III 
NAKNADA ZA RAD HRANITELJA 
   – za smeštaj jednog deteta
14.353,95
   – za smeštaj dvoje i više dece (neto iznos po detetu)
8.833,20

Obrazloženja pogledajte na sajtu: cekos.rs

Povezani tekstovi

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More