IzdvajamoStručni tekstoviZdravlje

Dijabetes kod dece

Autor: Ana Todorović, specijalista strukovni nutricionista dijetetičar

Dijabetes kod dece

Dijabetes kod dece postaje sve češći zdravstveni izazov, ali rana detekcija igra ključnu ulogu u efikasnom upravljanju ovim stanjem, minimizirajući potencijalne komplikacije. Kako na globalnom nivou, tako i u okviru lokalnih zajednica, a na nivou javno zdravstvenih ustanova trebalo bi da postoji tačno utvrđen akcioni plan preventivnih aktivnosti, koji se ne bi sveo samo na jedan dan u godini kao što je 14. novembar, Svetski dan borbe protiv dijabetesa, već bi podrazumevao konstantan rad i preventivne aktivnosti. Time bi se epidemiološka situacija popravila, broj obolelih počeo da se smanjuje, a što bi posledično donelo dalekosežne benefite u svakom pogledu, pogotovo na zdravlje novih, dolazećih generacija.

Nekoliko je važnih aspekata rane detekcije dijabetesa kod dece:

Redovni medicinski pregledi:

  • Redovni medicinski pregledi tokom dečijih godina od suštinskog su značaja za pravovremeno otkrivanje mogućih znakova dijabetesa.
  • Merenje nivoa šećera u krvi tokom ovih pregleda pomaže u identifikaciji eventualnih nepravilnosti.

Praćenje simptoma:

  • Roditelji i nastavnici trebalo bi da budu svesni simptoma dijabetesa, uključujući učestalo mokrenje, žeđ, gubitak težine, umor i promene u vidu.
  • Praćenje promena u ponašanju i fizičkom stanju može ukazati na potrebu za dodatnim ispitivanjima.

Genetska predispozicija:

  • Deca čiji rođaci imaju dijabetes imaju povećan rizik od oboljevanja.
  • Porodična anamneza trebalo bi da bude deo medicinskog praćenja kako bi se identifikovala deca koja su izložena većem riziku.

Edukacija roditelja i nastavnika:

  • Roditelji i nastavnici trebalo bi da budu obučeni kako da prepoznaju simptome dijabetesa i obrate pažnju na bilo kakve promene kod dece.
  • Razumevanje značaja redovnih medicinskih pregleda može doprineti ranom otkrivanju bolesti.

Saradnja sa zdravstvenim timom:

  • Saradnja između roditelja, nastavnika i zdravstvenih profesionalaca ključna je za rano prepoznavanje dijabetesa.
  • Timski rad omogućava brže delovanje u slučaju sumnje na dijabetes kod deteta.

Autor: Ana Todorović, specijalista strukovni nutricionista dijetetičar

Povezani tekstovi

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More