Deca

Dodatni popust za mališane

Za decu samohranih roditelja, kojih je oko 2.800 u Beogradu, upola jeftiniji vrtić.

BORAVAK dece u vrtićima, samohrane roditelje od 1. juna će koštati upola jeftinije. Ovu pogodnost moći će da iskoristi oko 2.800 samohranih roditelja, koliko ih ima u Beogradu, po gradskoj evidenciji. Oni će, prema odluci gradskih vlasti, ostvariti dodatni popust u iznosu od 50 odsto od utvrđene cene po svakom detetu.

Prema rečima Ljiljana Jovčić, gradskog sekretara za dečju zaštitu, ova značajna olakšica u skladu je sa izmenom Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na regresiranje troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi.

– Sekretarijat za dečju zaštitu će u narednih 15 dana izmeniti postojeća rešenja za oko 2.800 dece samohranih roditelja, koja su već korisnici predškolskih ustanova – najavila je Jovčićeva. – u prethodnom periodu, samohrani roditelji mogli su da ostvare popust od 25 odsto za umanjenje ličnih prihoda pre utvrđivanja prava na regres. Sada će prvo biti utvrđena cena koju će plaćati po regresnoj skali i za nju će važiti pomenuti popust. Opredeljenje grada je da se posebno pomogne samohranim roditeljima, te će im po odluci gradonačelnika, ubuduće mesečna cena za vrtić biti manja za 50 odsto po svakom detetu.

Primera radi, objasnila je gradska sekretarka, ako se po pravilniku utvrdi da samohrani roditelj na osnovu mesečnih prihoda i po članu domaćinstva treba da plati prosečnu cenu,4.250 dinara, sledi im umanjenje od 50 odsto, pa će cena vrtića biti 2.125 dinara.

Ova pogodnost neće isključivati korišćenje drugih olakšica prevdiđenih pravilnikom, ako je recimo roditelj korisnik stambenog kredita za prvi stan ili podstanar, ukoliko ima dete obolelo od neke hronične bolesti ili ukoliko ima dvoje i više dece u vrtiću. Ovo je samo jedna u nizu novih mera kojima će grad nastaviti da pomaže samohranim roditeljima.
PRAVILA

SAMOHRANI roditelj je onaj koji sam izdržava dete, ako je drugi roditelj umro ili je proglašen za umrlog, a dete nije ostvarilo pravo na porodičnu penziju, kao i roditelj koji sam izdržava dete, ukoliko je drugi roditelj postao potpuno i trajno nesposoban za privređivanje, a nije stekao pravo na penziju. Takođe, i onaj roditelj koji sam izdržava dete, dok se drugi roditelj nalazi na odsluženju vojnog roka ili izdržava kaznu zatvora duže od šest meseci, kao i onaj koji je zajedno sa detetom uživalac porodične penzije. Samohrani je i roditelj koji nije zasnovao bračnu, odnosno vanbračnu zajednicu. I ukoliko je razveden, a nije zasnovao drugu bračnu ili vanbračnu zajednicu, kao i roditelj kome je u toku brakorazvodnog postupka određena mera izdržavanja deteta.

Creative Commons License photo credit: epSos.de

N. V. B. | 29. maj 2011. 21:49
Izvor: www.novosti.rs


Stari pravilnik o regresiranju možete preuzeti sa sajta grada Beograda ovde (pdf 98,7KB), a mi ćemo vas obavestiti kada novi bude usvojen.

Povezani tekstovi

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More