Roditelj info centar

Gde i kako da prijavite novorođenče

dokumentacija za roditeljski i dečiji dodatak

 

Svi roditelji se prvih dana po dolasku bebe iz porodilišta kući osećaju radosno, ushićeno, ponekad zabrinuto zbog svega novog što u njihove živote donosi još jedan mali ukućanin.

papiri za prijavu novorođenčeta
Spremite se na borbu s papirologijom

U takvoj situaciji većina njjih zaboravi da se na vreme informiše o nekim formalnim stvarima, pratećim za rođenje deteta pa onda na brzinu jure skupljajući neophodna dokumenta i informacije o tačnim adresama na koje bi trebalo da se jave. Pokušaćemo da u kratkim crtama objasnimo proceduru prijave rođenja deteta, kako bi budući roditelji blagovremeno dobili ove važne informacije i bili spremni da, u za to predviđenim rokovima, na najlakši način izvrše ovu obavezu kod nadležnih državnih organa.


1.PRIJAVA ROĐENJA DETETA U OPŠTINI

 • Rok za prijavu rođenja deteta u opštini je 30 dana od dana rođenja. Prilikom prijavljivanja određuju se ime, prezime i državljanstvo deteta. Tehnička lica zaposlena u porodilištima, tokom boravka mame i bebe, na osnovu informacija dobijenih od porodilje, popunjavaju prijave beba. Prijave se u roku od nekoliko dana dostavljaju Matičnim evidencijama u opštinama nadležnim po mestu i adresi porodilišta.
 • U Beogradu se prijave dece rođene u porodilištima vrše u sledećim opštinama: Savski Venac, Zvezdara i Zemun.Dalja procedura i potrebna dokumentacija zavise od toga da li je dete rođeno u bračnoj zajednici ili ne.
 1. Ukoliko je dete rođeno u bračnoj zajednici roditelja, a brak traje duže od 9 meseci i supružnici imaju isto državljanstvo i isto prezime, dovoljno je da dođe jedan roditelj i tom prilikom ponese:otpusnu listu iz porodilišta, izvod iz matične knjige venčanih, uverenje o državljanstvu za oba roditelja, svoju i ličnu kartu drugog supružnika. Ista dokumentacija se donosi i ako su roditelji u braku kraće od 9 meseci ili imaju različita prezimena ili različita državljanstva, ali je potrebno je prisustvo oba roditelja.
 2. Ukoliko dete nije rođenu u braku roditelja, potrebno je da dođe majka i tom prilikom donese:svoj izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu i ličnu kartu.Ukoliko prirodni otac deteta želi da prizna očinstvo, doći će kod matičara zajedno sa majkom, a dokumentacija koju će priložiti je:uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih i lična karta.Izjava o priznanju očinstva daje se o overava kod matičara.

Izvodi iz matične knjige rođenih i venčanih i uverenja o državljanstvu koja dostavljaju roditelji ne smeju biti stariji od 6 meseci.

 • Nakon popunjavanja podataka potrebnih za prijavu deteta, matičar šalje nepotpun izvod nadležnoj upravi MUP-a gde se izvod kompletira određivanjem jedinstvenog matičnog broja (JMBG) za dete. U roku od 4-10 dana kompletirani izvodi se vraćaju nadležnoj opštini i tada ih roditelji mogu preuzeti.

Informacije o tome da li je izvod iz matične knjige rođenih vraćen u opštinu mogu se dobiti i putem telefona:

 • U Beogradu

-za bebe rođene u porodilištu u Višegradskoj na broj 011/2061-718

-za bebe rođene u porodilištu Narodni Front na broj 011/2061-724

-za bebe rođene u porodilištu KBC Zvezdara na broj 011/3405-730

-za bebe rođene u porodilištu KBC Zemun na broj 011/2198-323, lok.447 i 448

 • u Novom Sadu na broj 021/420-066
 • u Kragujevcu na broj 034/336197
 • u Nišu na broj 018/504-488

U ostalim gradovima informacije se mogu dobiti na brojeve telefona odgovarajućih opštinskih službi.

2. PRIJAVA PREBIVALIŠTA DETETA

 • Sve novorođene bebe moraju biti prijavljene u MUP-u, odnosno njihovim područnim policijskim upravama, nadležnim po mestu prebivališta roditelja.Tom prilikom se izdaje uverenje o prebivalištu deteta. Ova procedura se sprovodi nakon dobijanja izvoda iz matične knjige rođenih za dete, a procedura zavisi od toga da li su roditelji deteta u braku ili ne.
 • Ukoliko je dete rođeno u braku a roditelji prijavljeni na istoj adresi, dovoljno je da dođe jedan od roditelja sa svojom ličnom kartom, izvodom iz matične knjige rođenih za dete, čitko popunjenim zahtevom za prijavu/odjavu prebivališta(može se kupiti u bolje snabdevenim knjižarama) i dokazom o plaćenoj administrativnoj taksi.Informacije o visini takse i brojevima žiro računa za plaćanje dobijaju se direktno u policijskim upravama u kojima se vrši prijava prebivališta deteta.
 • Ista dokumentacija se dostavlja i ukoliko dete nije rođeno u bračnoj zajednici, ili roditelji nisu prijavljeni da žive na istoj adresi, ali je neophodno prisustvo oba roditelja i lične karte za svakog od njih.

Uverenje o prebivalištu se dobija odmah.

PRIJAVA DETETA ROĐENOG U INOSTRANSTVU

 • Dete rođeno u inostranstvu, čiji je barem jedan od roditelja u trenutku rođenja državljanin Republike Srbije, prijavljuje se najbližem konzulatu naše zemlje na osnovu izvoda iz matične knjige rođenih na međunarodnom obrascu.Odmah nakon izvršene prijave, dete se upisuje u pasoš jednog od roditelja(po njihovom izboru) ili mu se izdaje sopstveni pasoš.
 • Ukoliko dete nije rođeno u braku, a otac je poznat i želi da prizna očinstvo, može to učiniti u našem konzulatu ukoliko je državljanin Republike Srbije. Otac koji nije naš državljanin izjavu o priznavanju očinstva daje pred organima svoje države.Tom prilikom je potrebno prisutvo oba roditelja.

Autor: Bojana Selaković, Udruženje RODITELJ

Povezani tekstovi

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More