BeogradIzdvajamoSaopštenja za javnost

Saopštenje za javnost povodom grubog kršenja prava zaposlenih trudnica i porodilja

Udruženje RODITELJ upozorava sve nadležne institucije na sve češće narušavanje  prava zaposlenih trudnica i majki .

Ovo se prvenstveno odnosi na diskriminaciju preduzetnica u odnosu na ostale porodilje. Slobodnim tumačenjem zakonskih odredbi od strane Poreske uprave i Ministarstva rada i socijalne politike od preduzetnica se zahteva dodatno plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i za period porodiljskog i odsustva radi nege deteta, iako, po Zakonu o finansijskoj podršci porodicama sa decom, imaju pravu na naknadu ovih doprinosa, kao i ostale porodilje u Srbiji.

Udruženje RODITELJ zahteva od svih institucija koje su uključene u proces tumačenja i primene propisa koje se odnose na porodilje da što pre preduzmu odgovarajuće mere kako bi Poreska uprava prekinula izdavanje rešenja o zaduženju obračunatom na ovaj način i tako zaustavila očiglednu diskriminaciju preduzetnica.

Udruženju RODITELJ se poslednjih meseci skoro svakodnevno javljaju i trudnice i porodilje kojima poslodavci ne uplaćuju naknadu zarade  tokom trudničkog bolovanja, porodiljskog i odustva za negu deteta. Iako su po Zakonu o finasijskoj podršci porodici sa decom poslodavci obavezni da porodiljama naknade isplaćuju istovremeno kada i zarade ostalim zaposlenima, a iznos naknade sa pripadajućim porezima i doprinosima poslodavcima je  refundiran od strane države, u praksi je sve češći slučaj da se porodilje diskriminišu i čekaju svoju naknadu do trenutka prispeća sredstava na račun poslodavca, a nekada ne dobiju ni to. Veliki broj poslodavaca ne dostavlja ažurirane podatke nadležnim službama o ženama koje koriste trudničko bolovanje i porodiljsko odsustvo pa su žene primorane da po nekoliko meseci čekaju isplatu naknade na koju imaju zakonsko pravo i koja im tokom tog perioda predstavlja jedini izvor prihoda. Ovome se na put teško staje jer Inspektorat za rad ne proverava „po automatizmu“ isplate ovih naknada, već reaguje samo po prijavama.

Da bi se stalo na put ovoj sve raširenijoj praksi, Udruženje RODITELJ predlaže Ministarstvu zdravlja i Ministarstvu rada i socijalne politike da se problem ažurnih isplata naknada reši izmenama propisa o zdravstvenom osiguranju i finansijkoj podršci porodicama sa decom tako što bi se naknade trudnicama i porodiljama isplaćivala na njihove posebne račune, nezavisno od poslodavca.

U uslovima kada se grubo krše prava trudnica i porodilja i dovodi u pitanje finansijski opstanak porodica koje dobijaju prinovu, kada se Strategija za podsticaj rađanja ne primenjuje, teško je očekivati od porodica u Srbiji da se odluče i za rađanje prvog deteta. Ako državni organi nisu u stanju da stimulišu rađanje, onda je potrebno da barem garantuju svim  trudnicama i porodiljama isplatu naknada na koje su se sami obavezali.

Fotografija ballison (sxc.hu).

Povezani tekstovi

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More