Škole i roditelji

Roditelj

Koja je uloga roditelja u školama i zašto je ona važna? 

O tome zašto su Saveti roditelja važni pročitajte u članku:  Dobre prakse za uspešno uključivanje roditelja u škole 

Aktivnosti Udruženja RODITELJ u inicijativi unapređenja saradnje roditelja i škola

Tokom 2011. godine pokrenuta je inicijativa „I roditelji se pitaju“  od strane Centra za interaktivnu pedagogiju (CIP – Centar) u saradnji sa Ministarstvom prosvete i nauke (sada: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja) i Fondacijom za otvoreno društvo Srbija.

Cilj inicijative je stvaranje uslova za aktivnije i kvalitetnije učešće roditelja u donošenju odluka na nivou obrazovne ustanove i opštine zarad dobrobiti sve dece.

Inicijativa je pokrenuta u Požegi i na četiri beogradske opštine (Savski venac, Vračar, Zvezdara i Obrenovac)

Od 2012. godine, Udruženje RODITELJ u Beogradu i RODITELJ – Kragujevac  su se priključili inicijativi sa željom da se inicijativa proširi i razvije i na drugim opštinama.

Saveti roditelja opština i gradova

Više informacija o aktivnostima i inicijativi za osnivanje Saveta roditelja opština (SRO) pogledajte ovde:

Savet roditelja opštine Zemun

Savet roditelja opštine STARI GRAD

Savet roditelj grada Kragujevac

  1. Užice
  2. Vranje
  3. Kragujevac

Planirane aktivnosti

Tokom inicijative „I roditelji se pitaju“ trebalo bi da se osnuju i zažive SRO, i da nastave sa redovnim radom.

Savet roditelja opštine osnovaće se u saradnji sa savetima roditelja Ustanova (Ustanova, u smislu ovog dokumenta, jeste predškolska ustanova, osnovna i srednja škola) i opštinskom upravom, kao savetodavno telo opštine. Opština bi trebalo da donese akt o osnivanju i načinu rada SRO. SRO bi trebalo da čine predstavnici roditelja svih državnih i privatnih ustanova u oblasti obrazovanja i vaspitanja sa teritorije opštine. Izbor članova SRO se vrši imenovanjem predstavnika od strane saveta roditelja Ustanova. U SRO se mogu uključiti i predstavnici udruženja roditelja ili drugi predstavnici roditelja na području opštine (npr. dece ranog uzrasta koja još nisu pošla u vrtić). U SRO bi trebalo da budu zastupljeni roditelji oba pola, iz svih nacionalnih zajednica, roditelji dece sa smetnjama u razvoju i sl.

Radi efikasnijeg delovanja, SRO bira operativni tim koji čini 5 do 7 predstavnika SRO. SRO takođe može da imenuje i druge timove koji bi se bavili određenim temama i tražili rešenja za određene probleme, razvijali deo opštinskog sajta za roditelje, bavili se planiranjem kako privući druge roditelje, radili analize stanja i potreba i sl.

Svaki SRO će detaljnije razraditi svoje ciljeve, uloge i način rada u saradnji sa opštinskom upravom i savetima roditelja Ustanova.

SRO će imati redovne mesečne sastanke tokom 2012. godine na kojima će biti razrađivane određene teme uz učešće stručnjaka i planirane aktivnosti u okviru saveta roditelja Ustanova i na nivou opštine.

Saradnja SRO sa opštinskom upravom biće kontinuirana, predstavnici opštinske uprave učestvovaće na sastancima i drugim aktivnostima i podržati rad SRO.

U skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, ovom inicijativom želimo da utičemo na: motivisanje roditelja za veće angažovanje, kvalitetniju saradnju predškolske ustanove/škole sa roditeljima, sprovođenje akcija na nivou ustanova i opštine u cilju unapređivanja uslova za rast i razvoj dece. Inicijativom se podržava formiranje Saveta roditelja opštine, savetodavnog tela koje čine predstavnici svih saveta roditelja predškolske ustanove, osnovnih i srednjih škola.

Više o inicijativi:

http://www.cipcentar.org/i_roditelji_se_pitaju/index.php/aktivnosti/84-aktivnosti-u-okviru-inicijative-i-roditelji-se-pitaju

http://www.mpn.gov.rs/sajt/page.php?page=300

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More