Roditelji i škole

Korisni linkovi:

Zakoni podzakonski akti (izvor: Ministarstvo prosvete)

Grupa za prevenciju nasilj(izvor: Ministarstvo prosvete)

Grupa za socijalnu inkluziju(izvor: Ministarstvo prosvete)

Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju

Strategija obrazovanja do 2020. u RS (izvor: Ministarstvo prosvete)

Kalendar rada za osnovne škole u Srbiji za 2018/19. godinu (izvor: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja)

Aktuelno u obrazovanju: reagovanja, projekti, inicijative

Naše aktivnosti u borbi protiv diskriminacije u obrazovanju


 

Saveti roditelja opština i gradova

Savet roditelja opštine Zemun

Savet roditelj grada Kragujevac

Koja je uloga roditelja u školama i zašto je ona važna?

Tokom 2011. godine pokrenuta je inicijativa „I roditelji se pitaju“  od strane Centra za interaktivnu pedagogiju (CIP – Centar) u saradnji sa Ministarstvom prosvete i nauke (sada: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja) i Fondacijom za otvoreno društvo Srbija.

Cilj inicijative je stvaranje uslova za aktivnije i kvalitetnije učešće roditelja u donošenju odluka na nivou obrazovne ustanove i opštine zarad dobrobiti sve dece.

Inicijativa je pokrenuta u Požegi i na četiri beogradske opštine (Savski venac, Vračar, Zvezdara i Obrenovac)

Od 2012. godine, Udruženje RODITELJ u Beogradu i RODITELJ – Kragujevac  su se priključili inicijativi sa željom da se inicijativa proširi i razvije i na drugim opštinama.

Tokom inicijative „I roditelji se pitaju“ trebalo bi da se osnuju i zažive SRO, i da nastave sa redovnim radom.

Savet roditelja opštine osnovaće se u saradnji sa savetima roditelja Ustanova (Ustanova, u smislu ovog dokumenta, jeste predškolska ustanova, osnovna i srednja škola) i opštinskom upravom, kao savetodavno telo opštine. Opština bi trebalo da donese akt o osnivanju i načinu rada SRO. SRO bi trebalo da čine predstavnici roditelja svih državnih i privatnih ustanova u oblasti obrazovanja i vaspitanja sa teritorije opštine. Izbor članova SRO se vrši imenovanjem predstavnika od strane saveta roditelja Ustanova. U SRO se mogu uključiti i predstavnici udruženja roditelja ili drugi predstavnici roditelja na području opštine (npr. dece ranog uzrasta koja još nisu pošla u vrtić). U SRO bi trebalo da budu zastupljeni roditelji oba pola, iz svih nacionalnih zajednica, roditelji dece sa smetnjama u razvoju i sl.

Radi efikasnijeg delovanja, SRO bira operativni tim koji čini 5 do 7 predstavnika SRO. SRO takođe može da imenuje i druge timove koji bi se bavili određenim temama i tražili rešenja za određene probleme, razvijali deo opštinskog sajta za roditelje, bavili se planiranjem kako privući druge roditelje, radili analize stanja i potreba i sl.

Svaki SRO će detaljnije razraditi svoje ciljeve, uloge i način rada u saradnji sa opštinskom upravom i savetima roditelja Ustanova.

SRO će imati redovne mesečne sastanke tokom 2012. godine na kojima će biti razrađivane određene teme uz učešće stručnjaka i planirane aktivnosti u okviru saveta roditelja Ustanova i na nivou opštine.

Saradnja SRO sa opštinskom upravom biće kontinuirana, predstavnici opštinske uprave učestvovaće na sastancima i drugim aktivnostima i podržati rad SRO.

U skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, ovom inicijativom želimo da utičemo na: motivisanje roditelja za veće angažovanje, kvalitetniju saradnju predškolske ustanove/škole sa roditeljima, sprovođenje akcija na nivou ustanova i opštine u cilju unapređivanja uslova za rast i razvoj dece. Inicijativom se podržava formiranje Saveta roditelja opštine, savetodavnog tela koje čine predstavnici svih saveta roditelja predškolske ustanove, osnovnih i srednjih škola.

Više o inicijativi:

http://www.cipcentar.org/i_roditelji_se_pitaju/index.php/aktivnosti/84-aktivnosti-u-okviru-inicijative-i-roditelji-se-pitaju

http://www.mpn.gov.rs/sajt/page.php?page=300

 

AKTIVNOSTI INICIJATIVE I RODITELJI SE PITAJU U JOŠ DVE OPŠTINE U BEOGRADU

Inicijativa „I roditelji se pitaju“ u Beogradu proširila se na još dve gradske opštine: Stari grad i Zemun.

Pored Beograda , inicijativa se sprovodi  u još tri grada u Srbiji:

  1. Užice
  2. Vranje
  3. Kragujevac

 

Više informacija o aktivnostima i inicijativi za osnivanje Saveta roditelja opština (SRO) pogledajte ovde:

SRO ZEMUN i SRO STARI GRAD

Više informacija o samom projektu pročitajte u članku ispod:

Dobre prakse za uspesno ukljucivanje roditelja u skole by