SRO Kragujevac

Roditelj

U drugoj godini rada, Savet roditelja grada u Kragujevcu dobio je obrise prepoznatljivog i kredibilnog tela. Na inicijativu roditelja održan je veliki broj tribina u školama, roditelji su postali saradnici nastavnicima prilikom organizovanja školskih proslava i drugih aktivnosti, uključili su se i u projekat Policijske uprave pod nazivom „Navijaj za svoje – poštuj tuđe“ koji za cilj ima vaspitavanje najmlađih, razvijanje sportskog duha i osećaja za fer – plej. Uoči novogodišnjih praznika savet roditelja grada je uputio apel školama i nadležnim službama za pojačanu kontrolu prodaje i distribucije pirotehničkih sredstava.

Akcija koja je u proteklom periodu privukla najveću medijsku pažnju je akcija saveta roditelja PU pod nazivom „Obojimo Čuperak duginim bojama“ u kojoj su roditelji organizovali prikupljanje sredstava od donatora sa ciljem da deci u vrtiću obezbede bolje uslove za rad i boravak u objektu, za početak kroz kupovinu klima i muzičkih uređaja, a potom i uređenje zgrade i dvorišta. Roditelji su osmislili flajere i sa mejl-adrese saveta roditelja pozivali privredne subjekte u gradu da podrže njihovu akciju.

uređivanje vrtića „Čuperak“
uređivanje vrtića „Čuperak“

Kao jedna od aktivnosti u akciji „Obojimo Čuperak duginim bojama“ organizovana je manifestacija u Pozorištu za decu, na kojoj su, u organizaciji roditelja, a uz saradnju i učešće vaspitača, deca iz vrtića izvela program za prisutne roditelje, bake, deke, donatore i druge dobronamerne sugrađane koji su kupovinom ulaznice pomogli akciju roditelja za opremanje vrtića i poboljšanje uslova za boravak i rad dece u njemu.

Ova akcija je medijski odlično propraćena, a uspeh u prikupljanju novca za muzičke uređaje u vrtiću dodatno je motivisao roditelje za saradnju sa predškolskom ustanovom.

Ovakav način širenja informacija o aktivnostima Saveta roditelja pokazao se kao veoma interesantan i plodonosan.

„Jako je lepo što su sve ovo pokrenuli sami roditelji i to što u akciji učestvuju svi, bez obzira da li su u Savetu ili ne. Podrška nije izostala ni od strane vaspitača. To dosta govori o tome da se svest ljudi značajno promenila na bolje u odnosu na neki prethodni period i to me veoma raduje“ – rekla je za medije Nadica Cogoljević, glavna vaspitačica u “Čuperku”.

Zapaženo je da je najefikasnija saradnja roditelja ostvarena upravo sa predškolskom ustanovom i da su vaspitači najotvoreniji za ideje roditelja. Tako su predstavnici saveta roditelja učestvovali i u obrazovnom radu ustanove pričajući priče deci, vodeći ih na izlete u obližnji park zajedno sa vaspitačima, pripremajući humanitarne akcije sakupljanja knjiga i igračaka, učešćem u organizaciji proslava i dr.

U novoj školskoj 2013./14. godini je deo roditelja u ovom telu zamenjen novim članovima, koji su se uklopili u rad Saveta zahvaljujući prepoznatljivosti ovog tela iz medijskog izveštavanja i gostovanja u TV emisijama tokom prethodne godine. Izabrani su predsednik, zamenik i sekretar Saveta, koji su preuzeli pozivanje na sastanke i organizovanje tribina u školama, u saradnji sa savetima roditelja škola u kojima se tribine održavaju. I dalje je sveprisutna tema na sastancima bezbednost učenika, ali se javljaju i druga interesovanja, za zdrave stilove života, inkluzivno obrazovanje, animiranje roditelja za aktivnije učešće u radu škola, vršnjačku medijaciju i sl. Roditelji su prihvatili činjenicu da mogu biti inicijatori različitih aktivnosti u školama, ali i u kreiranju lokalnih politika, pa su sve češće zajedničke akcije saveta roditelja škola i MUPa, komunalne policije i drugih činilaca koji mogu biti od uticaja na stvaranje bezbednijeg okruženja i sprovođenje zakonskih i gradskih uredbi koje su u neposrednoj vezi sa boravkom dece u školi i okruženju oko škole. Pored davanja predloga za rad saveta roditelja u obrazovnim ustanovama, roditelji su osnaženi i za organizaciju različitih tribina, predavanja i akcija.

U ovoj godini, roditelji su inicirali izradu i učestvovali u kreiranju bojanke za najmlađe učenike pod nazivom „Brini o sebi i svom zdravlju“ koja ima za cilj da na zabavan način edukuje najmlađe učenike o potrebi pranja ruku u cilju prevencije infektivnih bolesti, a za starije učenike kreiran je poster na temu zdravih stilova života.

Ohrabreni dosadašnjim uspesima u međusobnoj saradnji i saradnji sa PU/školama, roditelji članovi Saveta roditelja grada planirali su i realizovali akcije u školama ( održavanje tematskih časova, tribina vezanih za reproduktivno zdravlje, promocije zdravih stilova života i sl.) povodom Svetskog dana zdravlja, tribine koje se odnose na aktuelne probleme prepoznate u pojedinim školama i sl.

Više informacija o radu saveta roditelja grada možete naći na:

Насловна


http://www.tvk9.net
http://www.kragujevacke.rs
http://www.sumadijapress.co.rs/drustvo

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More