DogađajiIzdvajamoMagazin

Istraživanje – koliko je rizično da deca koriste mobilne telefone

Dragi roditelji, molimo Vas da učestvujete u istraživanju o tome koliko su roditelji upoznati sa procenom rizika mobilnih telefona za decu. Istraživanje radi Ana Bašić, inženjer elektrotehnike ali takođe i majka dve devojčice. Ona radi na izradi dokorske disertacije koja se bavi razvojem metodologije za procenu rizika radio opreme sa posebnim akcentom na procenu rizika mobilnih telefona na decu najmlađeg uzrasta.

papiri

Udruženje Roditelj se slaže sa Anom da je ovo veoma važna tema koja je nažalost malo zastupljena u medijima.

Ciljna grupa ankete su roditelji dece uzrasta od 7 do 14 godina. Anketa je anonimna.

Popunite anketu 

Povezani tekstovi

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More