IzdvajamoObrazovanje

Jednaka prava sve dece na podršku pedagoga i psihologa u školama

Organizacija LUNETA skrenula je pažnju svim organizacijama koje se bave zaštitom prava dece na izmenu Pravilnika vezanog za sistematizaciju radnih mesta u prosveti kojim je  Ministarstvo prosvete napravilo neosnovanu podelu među decom u smislu da u nekim školama koje imaju manje od 24 odeljenja psiholog ili pedagog ovoj deci više nisu dostupni (praktično škola mora da otpusti jednog od ova dva stručnjaka, inače različitih profila).

„Mislimo da je ovim povređeno pravo SVAKOG deteta, nezavisno od škole kojoj pripada ili bilo kog drugog svojstva – da ima JEDNAK tretman od strane Ministarstva prosvete tj od strane države Srbije. Naravno da svi verujemo da racionalizacije treba da bude ali racionalizacija u prosveti NE SME DA KRŠI DEČJA PRAVA.  Standard obrazovanja i vaspitanja, kao i standard usluge koju škole pružaju deci, mora biti isti – bez obzira na broj odeljenja, strukturu učenika, njihovo poreklo ili bilo koje drugo svojstvo deteta. Ukoliko dete iz škole koja ima manje od 24 odeljenja ima potrebu za psihologom – ona mu mora biti pružena kao i njegovom vršnjaku iz velike škole, koja „ima pravo” na psihologa.

U tom smislu se zalažemo za JEDNAKO PRAVO SVE DECE DA IMAJU PSIHOLOŠKU I PEDAGOŠKU PODRŠKU, NEZAVISNO OD VELIČINE ILI NEKOG DRUGOG SVOJSTVA ŠKOLE KOJU POHADJAJU. Potrebno je uputiti jasan signal da sve reforme moraju uzeti u obzir najbolji interes deteta.“ – Spomena Milačić, Luneta

Udruženje RODITELJ pruža punu podršku inicijativi i takođe smatra da je ovakav postupak sistemska diskriminacija dece.

Komentare koleginice iz organizacije LUNETA na ove izmene možete pročitati u Politici na ovom linku.

Povezani tekstovi

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More