Press clipping

Kad birokrate poklanjaju

Da bi dobili roditeljski dodatak, majke i očevi moraju da obiđu sve opštinske službe, Centar za socijalni rad, pa čak i sudove!

Roditelji koji nameravaju da krenu u prikupljanje neophodne papirologije za dobijanje roditeljskog dodatka treba da se pripreme na prave Tantalove muke. Rok za podnošenje prijave je tri meseca od rođenja deteta, a za to vreme roditelji treba da sakupe originalne izvode iz Matične knjige rođenih za svu decu, fotokopije prijava prebivališta, originalno uverenje o državljanstvu za majku, fotokopije lične karte oba roditelja, fotokopiju overene zdravstvene knjižice majke, uverenje Centra za socijalni rad o „neposrednoj brizi deteta“ za koje se zahtev podnosi.

Svi dokumenti ne mogu biti stariji od šest meseci. Međutim, to nije sve! Naime, da bi dobili uverenje iz Centra za socijalni rad da nisu lišeni roditeljskog prava, roditeljima je potrebna potvrda iz Četvrtog opštinskog suda, a da bi nju dobili, treba da prilože fotokopije svih pomenutih dokumenata iz početka!
Đorđe Trajković, otac devojčice od dvadeset dana, kaže da iz principa ne želi da odustane od dodatka, ali mu je zbog ovakvog pristupa nadležnih institucija već nekoliko puta došlo da digne ruke.

Propisi

Po Zakonu o finansijskoj podršci koji je stupio na snagu 1. januara 2006. godine, pravo na roditeljski dodatak ostvaruje se za prvo, drugo, treće i četvrto dete. Iznos pomoći za prvo dete je 20.000 dinara i isplaćuje se jednokratno, dok se iznos od 74.000 za drugo, 133.000 za treće i 178.000 dinara za četvrto dete isplaćuje u 24 rate. Rok za podnošenje prijave je tri meseca od dana rođenja deteta.

Zar to ne bi trebalo maksimalno olakšati? Pa ipak se radi o pomoći?! Ovako, ne samo da trošite dane i dane na to već i novac za silne takse i fotokopije. Samo za uverenje Centra za socijalni rad da imate roditeljsko pravo nad detetom potrebna je potvrda iz Četvrtog opštinskog suda, a za nju treba priložiti fotokopije lične karte oba roditelja, fotokopije krštenica za svu decu, fotokopije prijava prebivališta, fotokopiju venčanog lista i molbe oba roditelja da dobiju uverenje, čija overa se plaća po 195 dinara. Da se radi o prvom detetu i 20.000 dinara, već bih odustao – navodi Trajković.

Prvorotka Tanja Pilipović, kad je čula koliko vrata treba da „obije“ da bi dobila pomoć, jednostavno je odustala. S malom bebom kod kuće i mužem koji je na poslu u vremenu kad rade opštinske i druge službe, nikako neće moći da stigne da ostvari svoje pravo.
– Možda za drugo i pokušam, ali ovakvo nametanje propisa ima za cilj samo da odbije što veći broj roditelja, što im i uspeva – komentariše Tanja.

Predrag Petrović, načelnik sektora za socijalnu zaštitu u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, ističe da bi čitava procedura trebalo da se pojednostavi, ali zbog situacije oko formiranja vlade na to će morati još da se sačeka.

– Čim se formira vlada, radićemo izmene zakona i podzakonskih akata u cilju pojednostavljivanja dobijanja ne samo roditeljskog dodatka, nego i svake druge socijalne pomoći. Inače, tražiti potvrdu od suda da niste lišeni roditeljskog prava, da bi na osnovu toga socijalno izdalo isto takvo uverenje, potpuno je besmisleno, jer Centar za socijalni rad u svojoj evidenciji ima takve podatke – kaže Petrović.

Samo trećina podnese zahtev
Angelina Radulović, portparol udruženja „Roditelj“, navodi podatak da je od 7.500 novorođene dece u prvoj polovini prošle godine tek za jednu trećinu podnet zahtev za roditeljski dodatak.
– To što su smanjili rok za podnošenje prijave sa godinu dana na tri meseca, ukazuje da im je cilj da što manje porodica dobije pomoć. Tri meseca je kratak rok, jer deca koja su prevremeno rođena, ili su rođena s problemom, ostaju u bolnici, a izvod iz matične knjige rođenih ne možete podići dok beba ne izađe iz bolnice. Dakle, može da prođe mesec, dva, samo da se izvadi jedan dokument, a treba ih još šest, sedam. Zatim, većinu dokumenata treba majka da potpiše, a kako je ona u obavezi da bude pored deteta, otac radi dupli posao – ističe Radulovićeva.

(R.P)
KURIR, 05. Maj 2007.


NAPOMENA:
Tekst je iz maja 2007. godine, a aktuelne informacije o cenzusima i iznosima možete pronaći na strani Finansijska pomoć roditeljima.

Povezani tekstovi

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More