Finansijska pomoć roditeljima

Nikolina

Roditeljski dodatak

Roditeljski dodatak je mera jednokratne podrške porodici koja je instrument populacione politike. Pravo na ovaj dodatak ostvaruje majka za prvo, drugo, treće i četvrto dete.

Više o uslovima, visini dodatka i potrebnim dokumentima pročitajte na strani Roditeljski dodatak.


Dečiji dodatak

dokumentacija za roditeljski i dečiji dodatak
Mnogo dokumenata potrebno za ostvarivanje prava

DEČIJI DODATAK ostvaruje jedan od roditelja odnosno staratelja, hranitelja koji je državljanin Republike Srbije, ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije i zdravstveno je osiguran preko Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, za prvo četvoro dece pod uslovom da o njima neposredno brine od dana podnetog zahteva.

Visinu cenzusa, dodatka i dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje ovog dodatka pročitajte na strani  Dečiji dodatak.

Pogledajte i neka od pitanja roditelja u vezi sa dečijim dodatkom.


 

OVDE pogledajte i ažurirane cenzuse i visine iznosa za roditeljski i dečiji dodatak.


 Info centar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Socijalna i porodično-pravna zaštita 011/303-86-61
Osobe sa invaliditetom i boračko invalidska zaštita 011/303-86-77
Nasilje u porodici 011/303-86-61
Rad i inspekcija rada 011/303-86-77
Penzijsko i invalidsko osiguranje 011/334-78-09

Radno vreme Info-centra Ministarstva je od 9-15 časova.

Podaci preuzeti sa sajta Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Govorni aparat: 011/360-7600
opcije koje možete izabrati:

1. iznos naknada po osnovu prava u socijalnoj zaštiti
2. iznos naknada po osnovu prava u porodično-pravnoj zaštiti
3. iznos naknada po osnovu prava u boračko-invalidskoj zaštiti
4. datum isplate i iznos naknada po osnovu prava u penzijsko-invalidskom osiguranju

 Za ostvarivanje novčane socijalne pomoći (NSP), zahtev i nominalne iznose možete pronači na sajtu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.


Ostale naknade

Dodatno oblici zaštite porodilja – Grad Beograd

Obaveštenje o izmeni i dopuni Odluke o dodatnim oblicima zaštite porodilje na teritoriji grada Beograda

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o dodatnim oblicima zaštite porodilja na teritoriji grada Beograda („Službeni list grada Beograda”, broj 2/15) stupila je na snagu 29. januara 2015. godine.

Prema odredbama ove Odluke nezaposlene porodilje mogu ostvariti novčano davanje u visini od 35.000,00 dinara koje će se realizovati u četiri rate, tako što će se prvo isplatiti 20.000,00 dinara, a zatim u naredna tri meseca po 5.000,00 dinara.

Ovo pravo se može ostvariti po zahtevima podnetim za decu rođenu od 29. januara 2015. godine i kasnije.

Uslovi za ostvarivanje prava:
– da porodilja ima prijavljeno prebivalište u Beogradu najmanje godinu dana pre rođenja deteta;
– da je ukupni mesečni prihod po članu domaćinstva, uključujući novorođeno dete – decu, ostvaren u periodu od tri meseca koji prethode mesecu u kome je dete za koje se podnosi zahtev rođeno, manji od 10.000,00 dinara.

Zaposlene porodilje na osnovu ove Odluke mogu ostvariti jednokratno novčano davanje u visini od 10.000,00 dinara.

Uslovi za ostvarivanje prava:
– da porodilja ima prijavljeno prebivalište u Beogradu najmanje godinu dana pre rođenja deteta;
– da je ukupni mesečni prihod po članu domaćinstva, uključujući novorođeno dete – decu, ostvaren u periodu od tri meseca koji prethode mesecu u kome je dete za koje se podnosi zahtev rođeno, manji od 10.000,00 dinara.

Važna napomena

Na osnovu zahteva podnetih za decu rođenu pre 29. januara 2015. godine, može se ostvariti jednokratno novčano davanje nezaposlenoj porodilji u visini od 20.000,00 dinara, odnosno, jednokratno novčano davanje zaposlenoj porodilji u visini od 10.000,00 dinara, pod uslovom da porodilja ima prijavljeno prebivalište u Beogradu najmanje godinu dana pre rođenja deteta i da je ukupni mesečni prihod po članu domaćinstva, uključujući novorođeno dete – decu, ostvaren u periodu od tri meseca koji prethode mesecu u kome je zahtev podnet, manji od 10.000,00 dinara.

Obrasci za preuzimanje na stranic sajta grada Beograd:

Zahtev za ostvarivanje prava na jednokratno novčano davanje ZAPOSLENOJ porodilji (za porodilje za koje važi Odluka o izmeni i dopuni Odluke o dodatnim oblicima zaštite porodilja na teritoriji grada Beograda)

Zahtev za ostvarivanje prava na jednokratno novčano davanje NEZAPOSLENOJ porodilji (za porodilje za koje važi Odluka o izmeni i dopuni Odluke o dodatnim oblicima zaštite porodilja na teritoriji grada Beograda)

( izvor: www.beograd.rs)


 

Pomoć lokalnih samouprava za trudnice i porodilje

Osim roditeljskog dodatka, koji dobija svaka majka sa teritorije Srbije (za svako od četvoro rođene dece), neke lokalne samouprave u Srbiji pružaju dodatne vrste finansijske podrške roditeljima. Na strani Pomoć lokalnih samouprava za trudnice i porodilje pronađite više informacija.


 

Ostale informacije

Dokumentacija potrebna za prijavu deteta

– otpusna lista iz porodilišta
– uverenje o državljanstvu roditelja
– lične karte roditelja na uvid
– zapisnik o ličnom imenu (sastavlja ga matičar)
– za vanbračno rodjenu decu izvod iz matične knjige rodjenih za roditelje i zapisnik o priznavanju očinstvaZa prijavu rodjenja ne plaća se taksa
Prijava rodjenja se vrši na opštini na kojoj je beba rodjena!

Telefoni i email Kancelarije zaštitnika gradjana

Za hitne pritužbe o teškim kršenjima ljudskih prava, gradjanima će od 1. februara, 24 časa dnevno, biti dostupan dežurni broj 064/876 8505, objavila je kancelarija zaštitnika gradjana.

Gradjani svoje pritužbe mogu da upute na adresu Zaštitnika, u Ulici Milutina Milankovića 106, ili da ih lično podnesu u Palati Srbije, istočno krilo, Bulevar Mihaila Pupina 2, svakog radnog dana od devet do 16 časova. Na raspolaganju su i dalje telefoni: 011/311 4437 i 011/214 2281, kao i imejl: zastitnik @ zastitnik.gov.rs.


Dodatno:

DEČIJI DODATAK za novembar 2010. godine
(prvo, drugo, treće i četvrto dete)
2.033,05 2.642,96
3) NOVČANA POMOĆ MAJKAMA IZBEGLICAMA za novembar 2010. 3.586,65
II CENZUS za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1. decembra 2010.
a) Cenzus za ostvarene prihode u skladu sa čl. 19. i 20. Zakona 6.455,03 7.746,04
b) Cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede
– Član 19. stav 1. tačka 1. Zakona 2,35 2,82
– Član 19. stav 1. tačka 2. Zakona 5,49 6,58

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More