Izdvajamo

Mišljenje Poverenika o solidarnom porezu za porodilje

Naplaćivanje „solidarnog poreza“ porodiljama krši prava građana, nezakonito je i nepravično! Ovo je definitivno potvrdio i  Zaštitnik građana Saša Janković, kojem se Udruženje RODITELj obratilo za tumačenje spornog propisa o primeni Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru.

Trudnica i papirologija
http://us.123rf.com

Taj porez može da se obračuna samo za zaradu koja nije kumulativna, dakle, za mesečnu obračunatu zaradu, bez obzira kada je ona isplaćena.  Tim povodom, Zaštitnik građana je izdao i uputio preporuke  Ministarstvu finansija uz napomenu da tamo gde je ovakva, nezakonita odluka sprovedena, mora da se refundira novac. Pogledajte dokument koji smo dobili od Zaštitnika građana:

Preventivne preporuke Ministarstvu finansija

Naplata solidarnog poreza porodiljama ima još jedan aspekt koji se u ovom dopisu ne pominje – a to je da pravo stečeno otvaranjem porodiljskog bolovanja ostaje takvo do kraja to bolovanja. U rešenju koje porodilje dobijaju otvaranjem porodiljskog bolovanja jasno stoji:

Da je naknada zarade 100%, shodno članu 12 Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, kao i da se taj iznos Tumanjuje za pripadajuće poreze i doprinose, ali i da se iznos naknade zarade utvrđen rešenjem neće menjati za vreme ostvarivanja prava.

Dakle, naplata solidarnog poreza nije osnovana za trudnice i porodilje po dva osnova i u preporuci Zaštitnika građana Saše Jankovića jasno se navodi da će biti traženo da tamo gde je ovaj porez već naplaćen, žene traže i dobiju refundaciju novca koji im je nezakonito uzet.

 

 

 

Povezani tekstovi

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More