Obrazovanje – kalendari i korisni linkovi

Roditelj

AKTUELNI KALENDARI (za 2022/23. školsku godinu)

KALENDAR RADA ZA OSNOVNE ŠKOLE U SRBIJI ZA 2022/23. GODINU (izvor: MPNTR)
→ KALENDAR RADA ZA SREDNJE ŠKOLE U SRBIJI ZA 2022/23. GODINU (izvor: MPNTR)

Kalendar obrazovnog-vaspitnog rada za osnovne i srednje škole sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine utvrđuje Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice.

→ KALENDAR RADA ZA OSNOVNE ŠKOLE U VOJVODINI ZA 2002/23. GODINU

→ KALENDAR RADA ZA SREDNJE ŠKOLE U VOJVODINI ZA 2002/23. GODINU


Korisni linkovi:

Udžbenici za školsku 2022/23. godinu(izvor: Ministarstvo prosvete)

Strategija razvoja obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji do 2030. u RS (izvor: Ministarstvo prosvete)

Akcioni plan za Strategiju obrazovanja do 2030. godine (izvor: Ministarstvo prosvete)

Školske uprave

Zakoni i podzakonski akti (izvor: Ministarstvo prosvete)

Predškolsko vaspitanje i obrazovanje (izvor: Ministarstvo prosvete)

Osnovno obrazovanje: Aktuelni pravilnici  (izvor: Ministarstvo prosvete)

Srednje obrazovanje: Aktuelni pravilnici (izvor: Ministarstvo prosvete)

Grupa za prevenciju nasilj(izvor: Ministarstvo prosvete)

Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju


Pročitajte još:

Aktuelno u obrazovanju: reagovanja, projekti, inicijative

Naše aktivnosti u borbi protiv diskriminacije u obrazovanju

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More