BeogradIzdvajamo

Okrugli sto „Pravna zaštita zaposlenih trudnica i porodilja – Kakvi su nam zakoni, a kakva nam je praksa?“.

U okviru pratećeg programa Sajma organizacija civilnog društva, Udruženje RODITELJ organizuje Okrugli sto pod nazivom „Pravna zaštita zaposlenih trudnica i porodilja – Kakvi su nam zakoni, a kakva nam je praksa?“.

Okrugli sto će se održati u petak, 31. maja 2013. godine sa početkom u 11 časova u Kući ljudskih prava, Beograd, Kneza Miloša 4 a na njemu je planirano učešće predstavnika Ministarstva rada i socijalne politike, Inpektorata za rad, Sekretarijata za socijalnu zaštitu Grada Beograda, kancelarija Zaštitnika građana i Poverenice za ravnopravnost, kao i predstavnika organizacija civilnog društva.

Danielle & Lilliyan

Udruženje RODITELJ od svog osnivanja 2006. godine kroz Roditelj Info centar kontinuirano pruža stručnu i vršnjačku podršku roditeljma i budućim roditeljima, pre svega kroz podizanje stepena njihovog informisanja o različitim pravima, ali i kroz podršku za ostvarivanje tih prava u praksi.

Od osnivanja do danas, u okviru Roditelj Info Centra odgovoreno je na više hiljada pitanja iz svih oblasti povezanih sa roditeljstvom, pa je Udruženje RODITELJ, stoga, ne samo od strane roditeljske populacije prepoznato kao relevantni zaštitnik njenih interesa, već i od strane medija, ali i različitih državnih organa i institucija.

Poslednjih nekoliko godina, naročito je porastao broj zaposlenih trudnica i porodilja koje se obraćaju u vezi sa kršenjem prava iz radnog odnosa. Imajući u vidu skorašnje izmene Zakona o radu, kao i najave novih, smatratmo je da neophodno pokrenuti što širu javnu raspravu o tome šta se pravnom zaštitom zaposlenih trudnica i porodilja želi postići, šta su potrebe, a šta realnost društveno-ekonomskog momenta u kome se nalazimo.

Povezani tekstovi

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More