Psihološko i razvojno savetovalište

Roditelj

Psihološko i razvojno savetovalište Udruženja RODITELJ započelo je sa radom 2007. godine u okviru projekta onlajn savetovalište Roditelj Info Centra, prvog ovakvog savetovališta na našim prostorima koji obuhvata i vršnjačko i stručno savetovalište.

Tokom proteklih godina naši saradnici odgovorili su na brojna vaša pitanja vezana za razvoj dece, porodicu, psihološko zdravlje i različite probleme sa kojima se na odgovornom zadatku odgajanja dece roditelji susreću. Neke od tih pitanja možete naći u našoj sekciji često postavljanih pitanja. Preporučujemo Vam da pre nego što se obratite savetovalištu, pogledate i tu sekciju – možda ćete neki od odgovora koje tražite već pronaći tu.

Naši saradnici su tu da vam daju savet, preporuku i usmerenje kroz onlajn savetovalište. Pored onlajn savetovališta Udruženje RODITELJ povremeno organizuje psihološke radionice na različite teme. Informacije o datumima održavanja radionica i temama koje se obrađuju objavljuju se na našem sajtu i u okviru Fejsbuk grupe udruženja, ukoliko ste zainteresovani da prisustvujete nekoj ne oklevajte da se prijavite.

Udruženje RODITELJ ne nudi u ovom trenutku individualne psihološke konsultacije. Takođe ne dajemo preporuke kome da se obratite za iste, pošto mislimo da u izboru psihologa svako mora da napravi svoju procenu i odredi u kojoj meri mu potencijalni terapeut odgovara i po terapeutskom pravcu koji praktikuje, i kao ličnost. Najbolji način da to učinite je da potražite nekoliko psihologa, porazgovarate sa njima i onda donesete odluku.

Psihološko-razvojno savetovalište Udruženja RODITELJ čine:

  • dipl. psiholog VESNA NENADIĆ JEVTIĆ

Diplomirala je na odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta na Univerzitetu u Beogradu,  koautor i jedan od voditelja kreativnih radionica za roditelje i decu “Majdaonica-dečiji rudnik znanja”. U toku i nakon školovanja dodatno se edukovala iz oblasti Kognitivno bihejvioralne terapije, psihodrame i grupne analize. Nekoliko godina radila je u Dinspanzeru za Metalno zdravlje DZ Zvezdara i u dve privatne zdravstvene ustanove. Jedan je od autora, pokretača i voditelja projekta “Majdaonica-dečiji rudnik znanja” koji je od aprila 2010. deo redovnih programskih aktivnosti  DKC “Majdan”.  Od 2013. sarađuje sa udruženjem roditelja dece sa smetnjama u razvoju “Evo ruka”.  Majka troje dece. Takođe je autorka i voditeljka Savetovališa za roditelje: “Budite roditelj po meri svog deteta”. Više o ovom programu za roidtelje, terminima i ceni možete videti na sajtu: www.malaakademijarazvoja.rs

  • mr NIKOLINA LJEPAVA

odgovara na  vaša pitanja vezana za korišćenje i uticaj računara, televizije, mobilnih telefona i sl. na decu, komunikaciju i ponašanje na Internetu i društvenim mrežama (Fejsbuk) i vršnjačko nasilje.

Socijalni psiholog, specijalista za komunikaciju i ponašanje na Internetu. Diplomirala je psihologiju na Univerzitetu u Windsoru u Kanadi. Bavi se istraživanjima iz socijalne i primenjene psihologije na Univerzitetu u Windsoru u oblastima psihologije medija i Interneta, uticaja tehnologija na psihološki razvoj dece, sajberzlostavljanja i psihometrije. Član je Kanadske Psihološke Asocijacije.

  • NATAŠA LABOVIĆ

odgovara na vaša pitanja iz oblasti artikulacionih poremećaja, difazije, afazije, mucanja, autizma, mentalne retardacije, disleksije, disgrafije, disortografije i svih drugih poremećaja kojij su praćeni govorno-jezičkim deficitom.

Diplomirani defektolog- logoped i specijalista socioterapije i rehabilitacije. Diplomirala je na Defektološkom fakultetu beogradskog Univerziteta, specijalizirala je na Fakultetu političkih nauka na katedri za socijalni rad. Na istovetnim specijalističkim studijama povremeno radi kao predavač na predmetu “logopedija”. Zaposlena u Domu Zdravlja Beograd. Prethodna služba i pripravnički staž je obavljen u Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju u Beogradu. Učesnik je mnogobrojnih medjunarodnih i domaćih kongresa na kojima je izlagala svoje radove iz oblasti govorne patologije (mucanje). Ugovorom o dopunskom radu je vezana za Centar za porodični smeštaj gde obavlja takodje usluge logopeda-socioterapeuta. Predsednik je Udruženja logopeda od 2014. godine.

  • dipl. psiholog SANJA DUTINA

 

Diplomirala je na odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta na Univerzitetu u Beogradu. Završila je primarni nivo obuke za Racionalno emotivnu bihevioralnu terapiju (REBT) Instituta Albert Ellis iz Njujorka. Praktično iskustvo sticala je tokom studija na Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu, a po završenom studijama u nekoliko vaspitno obrazovnih ustanova u Srbiji i Crnoj gori i u Institutu dr Simo Milošević u Igalu.

Pitanja možete postaviti putem kontakt formulara.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More