Obrazovanje

Osnaživanje uloge učeničkih parlamenata i saveta roditelja

obrazovanje

Sve češće smo svedoci veoma izraženog nezadovoljstva roditelja prema školama – načinu rada, pristupanju i rešavanju raznih problema. Sa jedne strane roditelji imaju utisak da su škole nepristupačne za saradnju, a oni koji u školama rade sa decom smatraju da su roditelji nesaradljivi. Problem dakle, postoji i to u nedostatku stvarne i kvalitetne komunikacije, što kao posledicu ima sve veći jaz, nezadovoljstvo i niz neiskorišćenih potencijala sa obe strane. 

Udruženje RODITELJ već 10 godina radi na unapređenju saradnje između roditelja i škola zato što smatramo da je dobra saradnja ključ kvalitetnog obrazovanja koji svi želimo. 

Međutim, gde su nam tu učenici? Da li njih neko pita?

I učenički parlamenti često su samo formalno formirani bez stvarne participacije učenika. Sada, u situaciji koja nas je zadesila usled pandemije, komunikacija roditelji – učenici – škole u potpunosti izostaje, a situacija traje… 

Zato smatramo da je sada, više nego ikada, potrebno negovati odnos roditelja i škola i želimo da se iskoristi maksimalni potencijal saveta roditelja, učeničkih parlamenta i nastavnika kojima je stalo do kvalitetnog obrazovanja. Ali pre pitanja “Kako?” moramo postaviti pitanje “Ko?” Nema ko drugi nego mi, mi roditelji, mi nastavnici i naša deca – učenici. 

Mi treba da im stvorimo put koji je prohodan jer smo na istoj stazi, sa istim zadatkom, i sa uverenjem da je u najboljem interesu naše dece ako su odrasli u njihovom okruženju dve strane koje komuniciraju i sarađuju, istovremeno osluškujući potrebe učenika. 

Već smo na pravom putu ako smo saglasni da svi želimo kvalitetan obrazovni sistem koji nije opterećen samo smeštanjem lekcija u dečje glave, nego teži ka stvaranju uslova u kojima će školovanje značiti i obrazovanje.

Početkom školske 2020/21 godine, ponovo krećemo sa inicijativom jačanja uloge učeničkih parlamenata i saveta roditelja u osnovnim i srednjim školama u Zemunu. 

Inicijativa ima za cilj da promoviše učešće roditelja u savetima kao i veće uključivanje učenika u učeničke parlamente, da ih motiviše i pokrene da zastupaju svoje ideje, svoja mišljenja i pravo na ostvarivanje slobode govora.

Za početak, želimo da pitamo i učenike i nastavnike i roditelje šta misle o saradnji učenika,  roditelja i nastavnika i kako ona može da se unapredi, pitaćemo ih takođe za izazove sa kojima su se suočavali tokom nastave u uslovima pandemije. Veoma nam je važno da se čuje glas i roditelja i učenika i nastavnika, jer samo udruženi možemo zaista da delujemo i da napravimo promene na bolje.

Inicijativa Udruženja RODITELJ pod nazivom: “Osnaživanje uloge učeničkih parlamenata i saveta roditelja za potpunu i svrsishodnu participaciju u školama” je dobila podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

Mišljenje koje je izneto u ovom tekstu je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa.

Povezani tekstovi

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More