Centar za rani razvojStručni tekstovi

Polazak u vrtić

autor fotografije D Sharon Pruitt

Jedan od važnih događaje  je i polazak u vrtić ili jaslice, a usko sa tim je povezan period adaptacije na novi kolektiv. Kada prvi put dođe u nov kolektiv, detetu će možda biti potrebno i nekoliko nedelja da se adaptira. To posebno važi za decu koja se nisu odvajala od porodice.

Evo nekoliko saveta kako da detetu, a i vama olakšate te prve dane:
• kod kuće treba govoriti pozitivno o polasku u vrtić
• nekoliko nedelja pre polaska, prilagodite ritam jedenja i spavanja vrtićkom
• zajedno sa detetom pripremite stvari neophodne za vrtić

autor fotografije D Sharon Pruitt
autor fotografije D Sharon Pruitt

• ako imate mogućnosti, jedan od roditelja bi trebalo prvih nekoliko dana da bude sa detetom na adaptaciji
• upoznajte vaspitača sa posebnostima vašeg deteta
• svakoga dana pažljivo saslušajte dete kada vam priča kako je proveo dan u vrtiću
ne omalovažavajte detetove poteškoće u adaptaciji
• kad napuštate vrtić, nemojte bežati, nego se pozdravite sa detetom i recite mu kad ćete doći po njega (posle ručka, posle spavanja…)
ne govorite pred detetom o svojim strahovima vezanim za njegov polazak u vrtić
sarađujte sa vaspitačima
• ukoliko želite, imate mogućnost da se uključite u Savet roditelja gde se se razmenjuju mišljenja, ideje, predlozi, zahtevi… Često ideje sa ovih sastanaka i zažive na insistiranje roditelja, a u službi dece.
• u slučaju da problemi adaptacije traju duže od 3-4 nedelje obratite se stručnoj službi vrtića za pomoć, pogotovo ako dete i nakon tog vremena odbija da jede ili spava, ili primetite promene u njegovom ponašanju koje vas zabrinjavaju
• pre polaska u vrtić dete mora da obavi lekarski pregled, koji podrazumeva kompletan sistematski pregled, obavljen od strane pedijatra.

Veoma je bitno tom prilikom uraditi kompletne laboratorijske analize (krv, urin, stolica), kao i bris grla, nosa, kako bi se otklonila svaka sumnja o eventualnom postojanju neke infekcije. Samo potpuno zdravo dete može pristupiti kolektivu, a to dokazuje potvrda pedijatra koju roditelj daje medicinskoj sestri u vrtiću, pri prijemu deteta.

I ne zaboravite:

Od same spremnosti roditelja na odvajanje od deteta, zavisi i kvalitet adaptacije.

Nevena Limic, psiholog

Povezani tekstovi

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More