Press clipping

Puno papira, malo vremena

SAMO što su izašle iz porodilišta, majke započinju jurnjavu za dokumentima. Naravno, ukoliko žele da dobiju 20.000 dinara, koliko iznosi jednokratni roditeljski dodatak za prvorođenče. Ovu mogućnost je u prvoj polovini 2006. godine pokušalo da ostvari samo 2.300 Beograđanki, iako ih je 8.000 rodilo svoje prvo dete. Odlična stimulacija, složne su mame, ali u isto vreme i revoltirane, jer im je za za ostvarenje ovog prava dat rok od samo tri meseca, pa se dve trećine porodilja ipak odreklo ove jednokratne pomoći.


Creative Commons License photo credit: » Zitona «

– Novi zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom, dozvoljava, za razliku od prethodnih godina, da majke dobiju dodatak i za svoje prvorođenče. Međutim, rokovi za ovu, ali i svaku sledeću bebu, skraćeni su sa 12 na tri meseca – kaže Radomir Janjić, pomoćnik sekretara za pravne poslove u Gradskom seretarijatu za dečju i socijalnu zaštitu. – Ovo je i više nego dovoljan rok za prikupljanje dokumentacije. Većina papira je već u kući, a ostale može da podigne drugi roditelj.

Osim „standardne“ dokumentacije, kao što su izvodi iz knjige državljana, liče karte, potvrde o prebivalištu, spisku su dodata i uverenja kojima će majka dokazati da joj nije oduzeto pravo starateljstva, kao i da dete nije dato na usvajanje. Ove procedure dodatno troše vreme. Pri tom, tekući račun na koji će konačno „leći“ novac mora da bude otvoren samo u bankama koje je naveo Gradski sekretarijat za dečju i socijalnu zaštitu.

– Mislim da donosioci ovog zakona nisu razmišljali o osnovnim ljudskim potrebama preko kojih se ne može – rekla nam je Dragana Soćanin ispred Udruženja roditelja. – Većinu dokumenata majka mora lično da podigne ili potpiše, a u prvih šest nedelja porodilja zaista nije u stanju da se „vuče“ po institucijama. Tako majci praktično ostaje rok od samo mesec i po dana.

Kako se naše službe ne mogu podičiti ažurnošću, na izvod iz knjige državljana čeka se do mesec dana, a na uverenja centara za socijalni rad par nedelja jer je i njihova lista zahteva podugačka.

U Sekretarijatu su nam napomenuli i da se veoma mali broj zahteva odbije, i da mogu da progledaju kroz prste ukoliko je dokumentacija nepotpuna, ali nikako ako se zahtev ne preda u roku.

CRNOGORKE
TRENUTNO u Sekretarijatu ima osam predmeta koje zadaju glavobolju zaposlenima. Majke imaju svu neophodnu dokumentaciju, ali crnogorsko državljanstvo.
– Tražili smo tumačenje Ministarsva za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku – napominje Janjić. – Predviđa se da će rok ovim majkama biti produžen dok se ne upišu u knjigu srpskih državljana.

PORANILI
– IZVOD iz knjige rođenih dobijaju deca na osnovu otpusne liste iz porodilišta. Međutim, kod prevremeno rođenih beba, koje mogu da ostanu u inkubatorima ili dodatnoj nezi i do dva meseca, nemoguće je na vreme skupiti papire – tvrde u Udruženju roditelja.

BROJKE
80.022 dinara je dodatak za drugo dete i isplaćuje se u 24 rate
144.033 dinara je dodatak za treće dete u 24 mesečne rate
192.042 dinara dodatak za četvrto dete u 24 rate

B. STJELJA, Večernje novosti, 18. jul 2006.
http://www.novosti.co.yu/code/navigate.php?Id=14&status=jedna&vest=91562&datum=2006-07-17

Povezani tekstovi

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More