Centar za rani razvoj

Ritmičko muzičke aktivnosti

Veoma brzo nakon rodjenja deca počinju da reaguju na odredjene zvukove  koje proizvode njihove igračke kao i na pesme koje pevaju njihovi roditelji. Osim toga što mogu da umire decu  te pesmice su veoma dobre za razvijanje njihove pažnje i pamćenja. Često deca sama proizvode neke zvukove, kako svojim glasom tako i udarajući u nešto. Time oni uvidjaju da postoje različite vrste zvukova, da oni sami mogu da ih proizvedu, da ih prepoznaju ali i ritmički slože a to je važno jer se vežbanjem ritmova  usavršava koordinacija pokreta kao i pamćenje.

Aktivnosti  kojima se razvija osećaj za ritam kod dece su raznovrsne. Kada sedite sa detetom i pljeskate dlanovima a ono ponavlja za Vama, već ste odradili jednu od mogućih vežbi. Postoje mnoge pesmice koje zahtevaju pažljivo slušanje teksta kako bi se  napravio odredjeni pokret a da se u isto vreme prave i ritmični zvukovi, na primer: pljeskanje dlanom o dlan tačno odredjen broj puta, pucketanje prstima, lupanje nogama o pod i tako dalje. Svim ovim pokretima razvijamo ritmičnost kod dece, njihovu pažnju ali i auditivnu percepciju odnosno sposobnost primanja različitih zvukova.

ritmicko muzičke aktivnosti

Za razvijanje i vežbanje osećaja za ritam, pažnje i auditivne percepcije veoma su pogodni dečji instrumenti koje možete zajedno sa detetom  napraviti  kod kuće. Osim toga što razvijaju dečju kreativnost jer ih je potrebno napraviti, oni proizvode zvukove koju su deci veoma zanimljivi. To su različite vrste zvečki, gitare, doboš i tako dalje. Zadaci koji se daju, a odnose se na  ove instrumente, jesu oni u kojima dete prvo prati ritam koji je ste zadali a zatim ponavlja taj ritam. Na primer: udarite tri puta u doboš a dete treba taj broj puta da uradi isto. Takodje, možete zvečkom da zadate odredjeni ritam a da dete to ponovi. Ovim postupcima vežbate  pažnju (dete mora pažljivo da sluša i gleda), pamćenje (jer mora da zapamti broj i pokret) i osećaj za ritam jer treba u istom ritmu sve da ponovi.

Treba napomenuti da ne treba uvek da se daju zadaci kada je u pitanju sviranje dečjim instrumentima. Možete pustiti dete da peva neku pesmicu koju voli a da u isto vreme svira instrument koji je napravilo ili da i Vi svirate sa njim.

Lidija Pavlović

student oligofrenologije, Beograd

Photo credit: FreeDigitalPhotos

Povezani tekstovi

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More