Izdvajamo

Sajam mama preduzetnica u Zemunu

Koliko samohranih roditelja trenutno živi u Srbiji ,to niko ne zna jer ne postoji jasna evidencija . Kako žive i sa kojim problemima se suočavaju , posebno samohrane majke, ni to nije u potpunosti poznato, a mnogi ovaj pojam često i pogrešno tumače . Za pojam samohrani roditelj ne postoji jedinstvena pravna definicija , pa samim tim ni opšteprihvaćeni kriterijumi prema kojima bi neko lice moglo dobiti ovaj status. Svakako jedan od važnijih koraka u rešavanju ovog problema je prepoznavanje definicije Samohrani roditelj u zakonu .

Samohrane majke u Srbiji predstavljaju posebno ranjivu društvenu grupu . Pored toga što imaju dodatne obaveze u vezi sa podizanjem i vaspitanjem dece , one se suočavaju sa vidljivom i raširenom društvenom stigmatizacijom , neprepoznavanjem u zakonodavnom okviru ali i direktnom diskriminacijom kada je u pitanju njihov položaj na tršištu rada . U ekonomskom smislu njihov položaj je dodatno otežan u slučajevima kada otac njihove dece finansijski ne doprinosi izdržavanju dece .

Ekonomsko osnaživanje samohranih majki predstavlja važan korak ka unapređenju njihovog položaja , imajući u vidu sve druge probleme sa kojima se na svakodnevnom nivou suočavaju. Imajući u vidu da je svest o odgovornosti poslodavaca za unapređenje položaja ranjivih društvenih grupa još uvek na veoma niskom nivou, razvoj samozapošljavanja i preduzetništva je jedan od neiskorišćenih potencijala za ekonomsko osnaživanje samohranih majki o čemu svedoče brojni primeri dobre prakse.

Udruženje Roditelj je prepoznalo koliko je važna podrška  samohranim majkama a posebno onima koje su nezaposlene , takoda će u narednom periodu sprovoditi aktivnosti pre svega podizanje svesti i edukacija samohranih majki i njihovo osnaživanje za samozapošljavanje i traženje posla.

Upravo zbog toga organizujemo 14.03.2019. godine u Kancelariji za mlade Zemun sajam žena  preduzetnica koji će biti prilika da one žene  koje su već započele sopstevni posao da u direktnom kontaktu prenesu svoja iskustva ostalim nezaposlenim majkama, kada je u pitanju samozapošljavanje.

Sajam će bit  prilika da se i predstavnici lokalne samouprave dodatno informišu o tome, kako bi eventualno razmatrali i određene podsticaje za dalji razvoj ovih formi zapošljavanja.

Projekat „Mama nije sama“ podržan je od strane:

Povezani tekstovi

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More