IzdvajamoSaopštenja za javnost

Saopštenje za javnost “Ne uvodite politiku u škole”

 

Povodom početka izbornih kampanja sve većeg broja političkih stranaka, Mreža udruženja RODITELJ podseća sve aktere koji će uzeti učešče u predizbornim aktivnostima (sve političke stranke, marketinške agencije, medije i nadzorna tela koja će kontrolisati regularnost izbora) da ni u jednom trenutku ne dozvole uvođenje politike u škole na bilo kom nivou obrazovanja, ni neposrednim ni posrednim putem, niti bilo kakvim aktivnostima nejasnog karaktera.

bez politike u školama, predizborna kampanja u Srbiji

Mreža udruženja RODITELJ pre nekoliko meseci reagovala je zbog flagrantnog kršenja prava deteta u smislu zloupotrebe lika deteta u reklami jedne banke. Izvučeno iz konteksta ili ne, samo učešće deteta u nečemu za šta su roditelji dali saglasnost ili nisu dali saglasnost, jeste društveno pitanje, ali i pitanje širokog tumačenja prava i pravila koja regulišu oblast reklamiranja.

Međutim, zakon je u nekim situacijama veoma lako tumačiti. Posebno one odredbe koje izričito zabranjuju bilo kakvo stranačko organizovanje, promivisanje stranačkih stavova ili funkcionera kao i bilo koju stranačku aktivnost u obrazovnim institucijama. Obrazovne institucije čiji su osnivači Republika, Pokrajina ili jedinica lokalne samouprave jesu dobro svih građana i građanki i nihove dece, dakle, ne pripadaju ni jednoj stranci. Prekršaj ovih pravila je nedopustiv, jer upravo ove institucije uživaju svojevrsnu autonomiju i nezavisnost od takvih vrsta uticaja. Nije bitno da li je do prekršaja došlo namerno, u smislu namerne medijske promocije ili slučajno, jer prekršaj je prekršaj u ovom slučaju.

Svesni da kampanje političkih stranaka polako počinju, a sve u susret predstojećim izborima (koji još uvek nisu raspisani), apelujemo na sve političke stranke da ne dozvole sebi ovakvu vrstu prekršaja. Deca se nalaze u školama da bi učila o svemu i svima jednako. Bilo kakva stranačka obeležja u školama narušiče njihovu autonomiju i objektivnost, a o etičnosti takvog postupka moglo bi se raspravljati na drugim instancama.

 Mreža udruženja RODITELJ osnovana je sa namerom promocije porodice i roditeljstva kao društvenih vrednosti, i zaštite prava roditelja, budućih roditelja i dece. Od 2006. godine do sada, suočavali smo se sa brojnim iskušenjima, posebno u pogledu javnog zagovaranja, tačnije prilikom izrade i donošenja propisa u ovoj veoma osetljivoj materiji. Danas zaista nije lako biti dobar roditelj, čak nije lako uopšte i biti roditelj. Ali, dajemo sebi za pravo da ponekad podsetimo nadležne organe, druge institucije i pojedince na propise koje su sami usvojili, jer temelj dobre države poččiva ne samo na donošenju propisa već i na njihovom poštovanju.

Mreža udruženja građana RODITELJ

Centri u Beogradu, Novom  Sadu, Nišu, Kragujevcu, Kraljevu, Užicu i Pančevu

 Dodatne informacije i kontakt:

Dragana Ćorić, 064 33 77 983, e-mail: roditeljns@roditelj.org

Povezani tekstovi

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More