Press clipping

Saveti Udruženja Roditelj

Udruženje „RODITELJ“ u okviru svog savetovališta izlazi u susret roditeljima i budućim roditeljima odgovarajući na brojna pitanja iz oblasti zdravstva, nege, vaspitanja dece, trudnoće, porođaja, dojenja, ali i radnih, socijalnih i ekonomskih prava. Njihov stručni tim, koji čine psiholog, defektolog, logopedi, pedagog, pravnici, mame savetnice za dojenje, trudi se da u što kraćem roku odgovori roditeljima na sve dileme, jer je u Srbiji put do odgovora često težak i nepredvidiv, a roditelji prepušteni sebi, bez informacija ili nekog da ih uputi u njihova prava.


Treći mesec sam trudnoće, od danas sam na bolovanju, radim u robnoj kući kod privatnika. Na poslu je jako hladno, nema grejanja i morala sam na bolovanje, a gazda mi preti otkazom i time da neće više da mi uplaćuje na račun. Ima li on prava na to?
Naknada za bolovanje može se isplaćivati uz plate ostalim radnicima, a može i tek kada RZZO izvrši plaćanje poslodavcu. U svakom slučaju, žena mora da dobije iznos koji priznaje RZZO, bez obzira na to da li je plata ranije isplaćivana u potpunosti preko računa ili delom i „na ruke“. Svako drugačije postupanje poslodavca daje vam mogućnost da se odmah obratite Inspekciji rada. Otkaz tokom bolovanje nije zakonit, osim ukoliko je u pitanju istek radnog odnosa na određeno vreme. U slučaju da se desi, takođe bi trebalo da se obratite Inspekciji rada.


Ima li poslodavac pravo da mi da otkaz dok sam na bolovanju, jer mi se dete razbolelo?

Poslodavac nema pravo da vam otkaže Ugovor o radu za vreme odsustva po osnovu privremene sprečenosti za rad (bolovanja) sa bilo kojom šifrom dijagnoze. Ukoliko ste blagovremeno dostavili potvrdu o sprečenosti za rad sa pečatom pedijatra, nemate razloga za brigu. Ukoliko posumnjate na bilo koji oblik kršenja vaših prava, možete se obratiti Inspekciji rada u mestu gde živite.


Nije mi jasno – porodiljsko bolovanje počinje najranije 45, a najkasnije 28 dana pre utvrđenog termina. Kada trudnica onda može da ide na bolovanje? Moja supruga je trudna, kada može da ode na bolovanje a da ne dobije otkaz?

Zakonom je utvrđeno da stalno zaposlena žena ne može da dobije otkaz tokom bolovanja u trudnoći i sve dok traje porodiljsko bolovanje (prva tri meseca po porođaju) i odsustvo radi nege deteta (dok beba napuni 11 meseci). Trudnica može odmah da ode na bolovanje ako je to medicinski opravdano. Njen ginekolog otvara bolovanje, a ako ono traje duže od 30 dana, potrebno je da Komisija pri Domu zdravlja produži bolovanje, koje se zove bolovanje za održavanje trudnoće. Ta procedura se ponavlja svakog meseca sve dok trudnica ne stekne pravo da otvori porodiljsko bolovanje, koje može da počne najranije 45 dana pre termina. Prvi mesec trudničkog bolovanja je na teret poslodavca, a ostali meseci se isplaćuju 65 odsto plate (osim nekih gradova, poput Beograda i Novog Sada, gde grad izdvaja sredstva do pune plate).


Kako i kome mogu da prijavim traženje mita u zdravstvenoj ustanovi (porođaj je u pitanju)?

Slučaj možete usmeno ili pismeno da prijavite zaštitniku pacijentovih prava, a on je dužan da u roku od pet dana ispita slučaj i o tome obavesti direktora i osobu koja je podnela prigovor. Takođe, žalbu možete da podnesete Inspekciji ministarstva zdravlja, pismenim putem, adresa je Nemanjina 22-26, 11000 Beograd. Inspekcija je dužna da reaguje u roku od dve nedelje po prijavi. Pri ministarstvu radi i „Beli telefon“, 0700 111 700, na koji može da se postavi pitanje, a odgovor stiže na kućnu adresu. Ako se radi o otvorenom traženja novca, slučaj može da se prijavi MUP-u ili Tužilaštvu. Ali da bi dokazi bili validni na sudu, sa ovim institucijama morate da uspostavite kontakt pre bilo kakvog davanja novca, i da u slučaju primopredaje date obeležene novčanice

Povezani tekstovi

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More