Press clipping

Sezona ekskurzija


Voditelj:
A evo još jedne teme koja interesuje sve roditelje. Posle novčanog stresa zbog početka nove školske godine, roditelji se sada suočavaju sa još jednim finansijskim udarom, jer počinje sezona ekskurzija. U poređenju sa trenutnim ekonomskim uslovima njihova cena je prilično visoka. Sa tim se slažu u Udruženju roditelja, ali kako kažu na to ne mogu da utiču. U Školskoj upravi Novi Sad ističu da je organizacija ekskurzija u poslednjih nekoliko godina na višem nivou, što potvrđuje i podatak Turističke inspekcije koja je ove godine primila samo jednu prijavu koja se odnosi na đačku ekskurziju.

Reporter:
Za izbor turističke agencije koja će voditi đake na ekskurziju škola raspisuje tander, a osluku o destinaciji donosi Savet roditelja, birajući najpovoljniju od tri ponude. Postoji šarenilo cena u toj oblasti, ali u Udruženju roditelja ističu da nije uvek najniža ponuda i najpovoljnija. Jedan od bitnih faktora na kojem oni insistiraju je bezbednost dece odnosno starost i ispravnost autobusa.

Dragana Ćorić, predsednica Udruženja Roditelj:
Uvek upozoravamo roditelje posebno one koji su u Savetima roditelja, kada odlučuju o nekim ponudama prvo da provere da li je u pitanju agencija koja je verifikovana i da se time bavi, odnosno da li je to agencija sa licencom ili ne. Takođe da pogledaju koja je referentna lista. Znači da li su se već bavili đačkim ekskurzijama. Nije isto đačka ekskurzija za recimo učenike nižih razreda, za učenike viših razreda osnovne škole, za srednjoškolce i odlazak na letovanje u Grčju.

Reporter:
U Školskoj upravi Novi Sad kažu da se prilikom odabira detinacija za ekskurzije najviše radi računa o edukativnom karakteru. Prema rečima načelnika te uprave Petra Viđikanta organizacija putovanja ali i ponašanja učenika su svake godine sve bolji. On smatra da su komentari roditelja na račun dnevnica prosvetnih radnika bespotrebni, jer imaju veliku odgovornost.

Petar Viđikant:
Bilo koji roditelj koji potpisuje saglasnost za organizaciju ekskurzije unapred zna cenu, procenat koji prima nastavnik i sve ono što je taksativno navedeno da kažemo od organizacije, osiguranja, putnih troškova i tako dalje, tako da je to u gotovo svim školama znači apsolutno sprovedeno na pravi način.

Reporter, Ivana Stojanović:
Kako bi zaštitila potrošače Turistička inspekcija kontroliše rad turističkih agencija, posebno pred letnju i zimsku sezonu, kao i u vreme organizovanja šačkih ekskurzija. Turistička inspekcija u Novom Sadu koja pokriva teritoriju cele Vojvodine od početka godine primila je 12 opravdanih prijava protiv turističkih agencija, a samo jedna se odnosila na realizaciju đačkih ekskurzija.

Radoslava Rončević, načelnica tirističkih agencija u Vojvodini:
Prethodno je bilo pet prijava, što samo dokazuje da su i privredni subjekti koji obavljaju tu delatnost znači turističke agencije, ali i naše preventivne kontrole po sezonama odnosno po terminima kad se izvode đačke ekskurzije prosto donele neki rezultat. Da bi sa ekskurzija učenici poneli lepe uspomene u lancu odgovornosti moraju se naći svi koji u njima učestvuju, smatraju sagovornici.

Izvir: Razglednice, RT Vojvodina 1, 29.09.2011. godine

Povezani tekstovi

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More