Saopštenja za javnost

Srbiji je potrebno Ministarstvo za porodicu

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST POVODOM SVETSKOG DANA PORODICE

15. maj se širom sveta obeležava od 1993. godine kada ga je Generalna Skupština Ujedinjenih Nacija proglasila Svetskim danom porodice sa ciljem da ohrabri zemlje članice da prepoznaju potrebu za osnaživanjem porodice kao institucije.

svetski dan porodiceU Srbiji porodica već više od dve decenije odoleva različitim pritiscima izazvanim, pre svega, ekonomskom krizom, ali i promenom sistema društvenih vrednosti. Država sa svojim institucijama ne pokazuje interesovanje da porodici pruži adekvatnu i sistemsku podršku. Brigom o porodici bavi se samo jedan sektor u okviru Ministarstva rada i socijalne politike što jasno pokazuje stav države prema instituciji porodice.

Pojedine državne institucije 2012. godinu proglasile su godinom beba. Pokušaj nekoliko organizacija civilnog društva da se u ovoj godini roditelji oslobode barem dela troškova kroz ukidanje PDVa na opremu i hranu za bebe propao je zbog nepostojanja minimuma političkog konsenzusa o tome da se u ovom trenutku interes roditelja i dece mora staviti na prvo mesto. Trudnice i porodilje, i pored dobre zaštite na papiru, u praksi ne mogu da ostvare svoje prava, jer država nema mehanizam da se razračuna sa poslodavcima koji ne uplaćuju poreze i doprinose ili krše Zakon o radu na druge načine. Teza da su roditelji, posebno majke, male dece nepouzdana radna snaga postala je društveno prihvatljiva.

Imajući sve ovo u vidu, Udruženje RODITELJ iniciraće uvođenje posebnog ministarstva za porodicu u okviru sastava nove Vlade. Porodica zaslužuje sistemsku podršku koja se neća svesti na socijalnu pomoć. Da bi se odluka o zasnivanju porodice donela, a potom porodica i održala, potrebno je stvoriti pogodnu društevnu klimu sa uslovima u kojima žene neće strahovati za radno mesto nakon saopštavanja informacije šefu da su u drugom stanju, u kojima sve zaposlene žene imaju pun iznos naknade tokom trudničkog bolovanja i overene zdravstvene knjižice, u kojima samohrani roditelji ne vode višegodišnje sudske procese za starateljstvo nad detetom.

Da bi se sve ovo ostvarilo, za početak je dovoljno početi sa primenom rešenja iz Strategije za podsticaj rađanja usvojene još 2008. godine. Iako ovaj dokument predviđa i mere koje nisu finansijske prirode, globalna ekonomska kriza iskorišćena je kao izgovor da cela strategija ostane mrtvo slovo za papiru. U prethodnom periodu nadležno ministarstvo u najvećoj meri bavilo se problemima u sektoru rada, a porodicom samo na nivou socijalnih davanja. Gotovo sve političke stranke u svojim kampanjama za protekle izbore posebnu pažnju  su posvetile merama podrške porodici. Udruženje RODITELJ očekuje da će, ma koja od njih bude participirala u vlasti, ideje iz programa sprovoditi i u praksi, a posebno ministarstvo Vlade koji bi se bavilo pitanjima porodice bilo bi sigurna garancija za to.

Autor fotografije kelsey_lovefusionphoto

Povezani tekstovi

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More