Izdvajamo

Svetski dan porodice

Svetski dan porodice obeležava se 15. maja širom sveta. Generalna skupština Ujedinjenih nacija, 1993. godine je proglasila 15. maj Svetskim danom porodice kako bi podigla svest o pitanjima porodice i pomogla  da  ova pitanja dobiju značajnije mesto.

svetski dan porodice
fotografija iz naše arhive

Danas se u celom svetu u porodičnom životu dešavaju veliki problemi i promene. Institucija porodice je ugrožena. Višestruka kriza u društvu uticala je na rušenje starog sistema vrednosti a time i na porodicu. Sve je više jednočlanih domaćinstava, a podaci o natalitetu su poražavajući.

Udruženje Roditelj ispoljava zabrinutost jer je porodica u Srbiji već više od dve decenije u velikoj krizi pre svega zbog teške materijalne situacije, ali i zbog narušenog sistema vrednosti. Mladi se danas sve teže odlučuju na osnivanje ili proširenje porodice. Nije samo nemaština razlog ovome. Savremeni ubrzani način življenja doveo je do toga da mladi više ne vide porodicu kao oslonac u životu već kao dodatni teret. Odgovornost i briga o drugima nisu više osnovne društvene vrednosti, a broj razvedenih brakova povećava se iz godine u godinu. Na porodicu se prenose svi problemi sa kojima se suočava i društvo, a nasilje je svakodnevni deo naše stvarnosti.

Baveći se na sveobuhvatan način roditeljima, decom i porodicom u celini, kroz brigu i aktivno učešće u svim oblastima  koje se tiču roditeljstva, Udruženje Roditelj se već godinama trudi da se institucija porodice osnaži. Zbog toga je svaka podrška roditeljima kao i budućim roditeljima izuzetno značajna.

Stoga, na Svetski dan porodice, Udruženje Roditelj još jednom podseća da samo zajedničkim naporima svih društvenih činilaca uloga porodice može biti značajnije promenjena, a briga za očuvanje porodice je ujedno i briga za očuvanje života.

Povezani tekstovi

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More