Izdvajamo

Svi uključeni! Koalicija za monitoring prava deteta u Srbiji

Svi uključeni! Koalicija za monitoring prava deteta u Srbiji

Svi uključeni! Koalicija za monitoring prava deteta u Srbiji

Koalicija za monitoring prava deteta u Srbiji koju čine organizacije civilnog društva koje se bave unapređenjem ostvarivanja prava deteta u Srbiji pokreće akciju “Svi uključeni” sa ciljem promovisanja ideje drušvene inkluzije u punom značenju te reči, a u okviru obrazovnog procesa.

Uključimo se svi da bi svi bili uključeni! Kroz akciju, putem ovog pisma i ličnim primerima volonterskog angažovanja, želimo da inspirišemo i pozovemo građane, građanke i institucije da ponude svoje vreme, svoje znanje, svoj novac i druge resurse, ali najpre svoju dobru volju deci, roditeljima, obrazovnim ustanovama, i na taj način doprinesu procesu inkluzivnog obrazovanja u Srbiji. Želimo da podsetimo obrazovne ustanove, kao odgovorne za ostvarivanje prava na obrazovanje sve dece, da osim uobičajenih vidova podrške koje dobijaju od nadležnog ministarstava i drugih institucija, kroz budžet i međunarodne donacije, mnogo toga svojoj deci i učenicima mogu da obezbede obraćanjem društvenoj zajednici, obraćanjem svima onima koji imaju dobru volju i osećaju društvenu odgovornost da se uključe. Lista onih kojima ustanove mogu da se obrate za pomoć i podršku je široka – lokalna samouprava, udruženja građana, uključujući udruženja roditelja, stručnjaci različitih profila, preduzimači, uspešna preduzeća i dr. I obratno, svi koji žele da se uključe, mogu da ponude svoju podršku obrazovnim ustanovama. Prostor i mogućnosti za inicijativu su veliki – iskoristimo ih.

Tokom maja i juna meseca 2011, članice Koalicije svojim volonterskim aktivnostima započinju akciju. Svim relevantnim društvenim akterima upućeno je pismo u kojem se objašnjava ideja akcije, a medijima informacija o akciji. Akcija će zvanično biti završena Karnevalom volontera koji će biti organizovan početkom školske 2011/2012 godine, ali se nadamo da ćemo time unaprediti volontersko uključivanje u proces inkluzivnog obrazovanja.

Inkluzivno obrazovanje u Republici Srbiji još uvek je u svojoj početnoj fazi. Postoji ogroman broj problema, nedoumica, lutanja i grešaka, i mnogo prostora za unapređenje. Uključivanje sve dece u obrazovni proces može se ubrzati i poboljšati ako se u tom procesu podrže svi koji su spremni da pomogunu deci u ostvarivanju svog prava na obrazovanje i obrazovnim ustanovama u ostvarivanju svojih zakonskih obaveza.

Cena dodatnih usluga i organizovanja dodatnih aktivnosti može da bude velika, ali i ne mora. Društvena cena propusta je, u svakom slučaju ogromna. Ukoliko se podrška dobro isplanira na osnovu sveobuhvatne procene potreba dece sa teškoćama, u pružanje podrške mogu da se uključe svi akteri u lokalnoj zajednici, a volontersko angažovanje može biti važan resurs.

U školskoj godini 2010/11, izdvojilo se nekoliko problema koji ujedno predstavljaju i područja na kojima obrazovne ustanove mogu tražiti i primiti podršku različitih društvenih aktera.

Među prvim problemima izdvojilo se nedovoljno poznavanje pravne regulative od strane nastavnika i zaposlenih u školi. Radi prevazilaženja ove vrste prepreke pomoć ustanovi mogu da pruže mnogi sa gore spomenute liste, a može se realizovati na različite načine – kroz edukacije, podrške u realizaciji prava u konkretnim slučajevima, besplatnu pravnu pomoć…

Jedan broj zaposlenih u obrazovnim ustanovama prošao je obuke sprovođenja inkluzivnog programa. Ali, u praksi nikada nije dovoljno informacija niti znanja za suočavanje sa novim izazovima i dilemama. Dodatne edukacije, tematski sastanci, razmene iskustava u vezi sa tačno određenim temama ustanova može da organizuje za sve zaposlene kroz manje formalan način, uz volontersko uključivanje stručnjaka, zaposlenih u lokalnoj samoupravi i udruženja građana.

Otpor društva prema procesu inkluzije jedan je od velikih problema sa kojima se suočavaju deca, roditelji i obrazovne ustanove, zbog čega je potrebno mnogo rada na promeni svesti i vrednosnih stavova društva. Veliki doprinos podizanju svesti predstavljao bi rad na senzibilizaciji, ali i veštinama dece koja imaju u odeljenju vršnjaka sa posebnim obrazovnim potrebama, ali i na senzibilizaciji njihovih roditelja, kako bi uključivanje dece i učenika u grupu bilo lakše i efikasnije. Obrazovne ustanove mogu da iniciraju veliki broj aktivnosti u cilju stvaranja pozitivne sredine. Načini su nebrojeni, a podršku mogu naći u različitim udruženjima građana, zainteresovanim roditeljima, drugim obrazovnim ustanovama, PR agencijama…

Sledeća velika prepreka jeste nedostatak podrške stučnjaka koji bi pomogli u realizaciji inkluzivne nastave. Važno je obezbediti eksternu profesionalnu podršku, odnosno potrebno je tražiti sve raspoložive stručne kadrove koji bi bili podrška onima koji realizuju inkluzivnu nastavu.

Nedostatak tehničkih sredstava, asistivnih tehnologija, didaktičkog materijala, literature i informacija za decu kojoj je potrebna posebna podrška u nastavi, kao i uklanjanje fizičkih barijera još jedan je od problema koji se može rešiti obraćanjem društvenoj (lokalnoj) zajednici.

Lista mogućnosti je neiscrpna. Razmislite šta vam je potrebno. Potražite podršku. Razmislite šta možete da ponudite. Obratite se obrazovnim ustanovama. Obratite se koordinatorima interesornih komisija. Uključite se i povežite!

Povezani tekstovi

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More