Tag: korišćenje godišnjeg

Porodiljsko odsustvo i godišnji odmor

| 17/01/2010 | 31 Comments
Porodiljsko odsustvo i godišnji odmor

Pitanje: Poštovani, porodiljsko odustvo mi ističe u julu, a čula sam da odmor od prošle godine moram da iskoristim najkasnije do juna. Da li je to tačno? Odgovor: Poštovana, tačno je. Odmor iz jedne kalendarske godine morate da iskoristite do juna naredne godine, a žene na porodiljskom odustvu nemaju privilegiju da taj rok eventualno pomere.

Continue Reading