Tag: majka

Očevi neće na porodiljsko

| 09/08/2011 | 0 Comments
Očevi neće na porodiljsko

MUŠKARCI u Srbiji i dalje nisu zainteresovani da umesto svojih supruga idu na ”porodiljsko” bolovanje. Tek pokoji, u Beogradu ih je desetak, odluči da svoje radno mesto zameni povijanjem, hranjenjem i čuvanjem bebe.Očevi neće na porodiljsko

Continue Reading

Muke po majkama

| 18/07/2011 | 0 Comments
Muke po majkama

Većina majki kaže da je teško ostvariti se u ulozi roditelja, jer najveći problemi koji prate majčinstvo su nedostatak novca, podrška okoline, dugo odsustvo oca iz kuće i to što se teško zapošljavaju. Sve to je još teže samohranim majkama. Angelina Radulović je nedavno dobila treće dete. Sa troje dece snalazi se gotovo sama, jer […]

Continue Reading

Pomiriti porodični i profesionalni život žene

| 08/04/2009 | 0 Comments

NOVI SAD – Zavod za ravnopravnost polova i udruženje “Roditelj” održali su juče u Radio kafeu okrugli sto nazvan “Izazovi žene u tranziciji – rad, porodica, nasilje, diskriminacija”. Cilj skupa bio je da se skrene pažnja stručnoj i široj javnosti kao i nadležnim institucijama na potrebu uvođenja mera za pomirenje porodičnog i profesionalnog života žene. […]

Continue Reading