Tag: otac na odsustvu radi nege deteta

Otac i odsustvo radi nege deteta

| 04/04/2011 | 71 Comments
Otac i odsustvo radi nege deteta

Pitanje: Kada otac deteta može da koristi porodiljsko odsustvo, a kada odsustvo radi nege deteta? Odgovor: Otac deteta može da koristi pravo na porodiljsko odsustvo (prva tri meseca života deteta) u slučaju kad majka napusti dete, umre ili je iz drugih opravdanih razloga sprečena da koristi to pravo . To pravo otac deteta ima i […]

Continue Reading