Tag: sportski dan

Sportski dan

| 02/04/2013 | 0 Comments
Sportski dan

Igra je najprirodniji, osnovni, vid aktivnosti svakog deteta u kojem dete zadovoljava potrebu za kretanjem, a kretanje je neohodno za organizam koji se razvija. Dete u igri razmišlja i pamti, uživljava se u različite situacije, opušta se i prenosi u svet mašte. Zato je važno ponekad usmeravati detetovu igru ka pokretnim igrama (osnovne pokretne aktivnosti, […]

Continue Reading