Tag: ucenje jezika

Razvoj govora i jezika kod dece

| 13/08/2010 | 1 Comment
Razvoj govora i jezika kod dece

Od momenta nastanka i otkrića zastoja u razvoju govora i jezika do dijagnostikovanja, a posebno do započinjanja tretmana, često prođe i više godina. Za to vreme, pokušavajući da dobiju odgovore na svoje nedoumice, roditelji obilaze brojne institucije, nesvesni činjenice da je vreme koje prolazi teško nadoknadivo. Naime, oni nisu upućeni u to da za razvoj govora […]

Continue Reading

Rano učenje drugog jezika

| 23/05/2010 | 2 Comments
Rano učenje drugog jezika

Stručnjaci za razvojnu psihologiju od nedavno ističu da je period predškolskog odrastanja, iako vremenski kratak, ipak izuzetno značajan. On je „optimalan“ i „kritičan“ sa aspekta celokupnog psihičkog razvoja.

Continue Reading